×
×
Профіль

Вавілова Альона Сергіївна

Вавілова
Альона
Сергіївна
Вавілова Альона Сергіївна
Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Кандидат психологічних наук
210, 2-й поверх
...

Грудень 2015 – Грудень 2018  - Київський національний університет імені Тараса Шевченка  (навчання в аспірантурі (Кандидат психологічних наук)

Вересень 2013 – Червень 2015  - Київський національний університет імені Тараса Шевченка                          (Магістр психології)

Вересень 2009 – Червень 2013  - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Бакалавр психології)

Клінічна психологія, нейропсихологічна діагностика та корекція, психологія особистості, дитяча психологія,сімейне консультування.

Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Психодіагност в Центрі психологічної діагностики та реабілітації "Нейрофлекс"

Практичний психолог в "Ліцей Кебета" м. Києва

Старший викладач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Психолог-консультант в Центрі соціального розвитку та реабілітації «RAIN LIGHT»

Експерт по роботі з тестами «MMPI-2», «BFQ-2», «HCS» (OS UKRAINE)

Практичний психолог в ДНЗ № 203 м. Києва

Нейропсихологічна діагностика

Кримінальна патопсихологія

Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожно-депрсеивних патернів у підлітків. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 243 c.

1. Вавілова А. С. Деструктивні прояви перфекціонізму у ситуації досягнення: досвід корекції / А. С. Вавілова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2016. – № 1. – Т. 2. – С. 132–136.

2. Вавілова А. С. Тривожно-депресивні прояви у дітей та підлітків з деструктивним перфекціонізмом / А. С. Вавілова, Т. С. Кудріна // Науковий вісник Херсонського державного університет університету. – Херсон, 2017. –   № 4. – Т. 2. – С. 14–20.

3. Вавілова А. С. Гендерно-вікові особливості перфекціонізму у дітей та підлітків / А. С Вавілова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2018. – № 1. – Т. 2. – С. 14–20.

4. Вавілова А. С. «Дитячо-Підліткова Шкала Перфекціонізу» П. Х'юітта та              Г. Флетта: досвід адаптації / А. С. Вавілова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2017. – № 2. – Т. 1. – С. 50–57.

5. Вавілова А. С. Особливості перфекціонізму у дітей та підлітків з розладами емоційної сфери / А. С. Вавілова // Український психологічний журнал: зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред.     І. В. Данилюка. – К., 2017. – № 3 (5). – С. 31–42.

  1. Вавілова А. С. Типологія перфекціонізму в підлітків / А. С. Вавілова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – Випуск 42. – С. 31–49.
  2. Вавілова А. С. Психологічні особливості копінг-стратегій у підлітків-перфекціоністів. Психологічний часопис. – К., 2019. - С. 101 – 115.
  3. Вавілова А. С. Вплив соціальних мереж на формування деструктивного перфекціонізму особистості // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування. К. 2019. – С. 108 – 111.
  4. Вавілова А. С. Стратегії самопрезентації дорослих та підлітків у соціальних мережах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. - Х., 2021, № 2. – С. 14 - 21.
  5. Вавілова А. С. Психологічні особливості страхів у молодших школярів // Теорія і практика сучасної психології. – 2020. - № 1. – С. 140 – 145.
  6. Вавілова А. С. Вплив стилів батьківського виховання на рівень тривожності молодших школярів // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. - К., 2021. – Т. 32 (71). № 2. – С. 123 – 129.
  7. Вавілова А. С. Шкільна тривожність у підлітків: досвід корекції // Society. Integration. Education. – 2020. - С. 205-215. ISSN 1691-5887
  8. Вавілова А. С. Структура перфекціонізму у дітей та підлітків // Теорія і практика сучасної психології, 2019. - № 6. - С. 9-13. ISSN 1813-3405
  9. Vavilova A. INFLUENCE OF COPING STRATEGIES ON THE STUDENT’S WELL-BEING IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING // Society. Integration. Education. – 2021. – P. 230 – 238.