×
×
Профіль

Проскурня Аліна Сергіївна

Проскурня
Аліна
Сергіївна
Проскурня Аліна Сергіївна
Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Голова Ради Молодих Вчених факультету психології
Кандидат психологічних наук


210, 2-й поверх
210, 2nd floor
...

Психодіагностика; Клінічна психодіагностика; Патопсихологія; Психофармакологія.

1. Проскурня А.С. Афірмативна психотерапія: теоретико-методологічний дискурс / А.С. Проскурня, В.І. Хоменко // Науковий журнал «Габітус», № 18 (Т. 2). 2020. С. 94—98.

2. Проскурня А.С. Функціональний перфекціонізм як властивість самоактуалізованої особистості / А.С. Проскурня  // Virtus: Scientific Journal. Montreal: CPM «ASF», 2017. – Issue 17. – P. 35-40.

3. Проскурня А.С. Стиль сімейного виховання як причина виникнення невротичного перфекціонізму  / А.С. Проскурня  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: «Психологічні науки». Херсон: Видав. дім «Гельветика», 2017. – Том 2. – Випуск 5. – С. 152-157.

4.  Проскурня А.С. Методологічна модель диференціально-типологічної структури перфекціонізму / А.С. Проскурня  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: «Психологічні науки». Херсон: Видав. дім «Гельветика», 2017. – Том 1. – Випуск 1. – С. 162-166.

5. Проскурня А.С. Диференціально-типологічна структура перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і тривожних розладів / А.С. Проскурня  // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам`янець-Подільський: «Аксіома», 2016. – Випуск 33. – С. 448-458.

1. Вакуленко О.Л., Мельник М.Т., Проскурня А.С. Методика визначення глибини моральних страждань та фінансового еквіваленту компенсації завданої шкоди індивіду та групі: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Ін ЮРЕ», 2019.