×
×
Профіль

Паньковець Віталій Леонідович

Паньковець
Віталій
Леонідович
Паньковець Віталій Леонідович
Vitaliy L. Pankovets
Доцент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...

Кандидат психологічних наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет. Спеціальність «Практичний психолог»;

Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Кандидат психологічних наук – організаційна психологія (19.00.10)

Організаційна психологія:

Психологія управління персоналом, Психологія бізнесу, Політична психологія, Електронне навчання

Більше 15 років викладацької діяльності (предмети психологічного циклу, керівництво науковими роботами студентів). Також приймав участь у значній кількості семінарів, тренінгів із різних напрямків психотерапії. Має сертифікати про участь: психодрама, транзакційний аналіз, структурний аналіз, гештальт-терапія, психологія продажів. Значна кількість відвіданих і проведених  практичних семінарів по організаційній психології підтверджена численними сертифікатами.

Більше 10 років досвіду (близько 1000 год.) проведення соціально-психологічних тренінгів та бізнес-тренінгів у сфері B2B, B2C.

Створення електронних курсів для навчання персоналу бізнес-організацій

Психологія управління

Психологія управління персоналом

Психологія мас-медіа та інформаційної безпеки

Психологія мас

техніка, електроніка, спорт

Особливості підготовки продавця-консультанта до роботи в роздрібній торгівлі/Актуальні проблеми розвитку  організаційної та економічної психології в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнського конгресу організаційної та економічної психології, – К., 2015 – ст. 92-93 (0,1 д.а.)

Політична психологія: хрестоматія/К.  НПУ імені М.П.Драгоманова – 2015  – с. 98-122 (1 д.а)

Паньковець В.Л. СДО як інструмент формування конкурентоздатності працівника організації/ Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 58-60 [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_psiholog/konferencii/Збірник%20тез_Міжнар.%20конф.pdf

Паньковець В. Л. Особливості створення навчального курсу для персоналу організацій методами педагогічного дизайну : тези IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку». (18-19 жовтня 2018 року) / за ред. Л.М.Карамушки, М.М. Ткаліч, - З. видавництво ЗНУ, 2018. – с. 100-101

Паньковець В. Л. Використання мотиваційного дизайну в електронному навчанні працівників організацій. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2019. – 111 с.

Психологічний аналіз професійного стресу в освітніх організаціях/ Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для вищ. навч. закл/. За наук. ред.. С. Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової – К.: Міленіум, 2006. – 368 с (с. 18-39)

VITALI PANKOVETS, TAMARA GUMENNYKOVA, MYKOLA LIAPA, VIKTORIIA MIZIUK, NADIIA GRAMATYK, LIUDMYLA DRAHIIEVA, 2020. APPLYING INSTRUCTIONAL DESIGN METHODS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF BLENDED-LEARNING.International Journal of Management (IJM) - Scope Database Indexed .Volume:11,Issue:5,Pages:31-42. – Режим доступу:

http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5