×
×
Профіль

Рогаль Ніна Іванівна

Рогаль
Ніна
Іванівна
Рогаль Ніна Іванівна
Nina I. Rohal
Доцент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...
 • 2007-2012 рр. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність "Психологія", кваліфікація спеціаліст з психології, викладач вищого навчального закладу.
 • 2012-2015 рр. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, аспірант кафедри соціальної психології. Тема дисертації: "Батьківське ставлення як чинник конфліктної поведінки дівчат-підлітків" (19.00.05 - "соціальна психологія; психологія соціальної роботи"). 
 • Курси підвищення кваліфікації щодо розвитку педагогічних компетентностей викладачів. Навчання за проектом KNU Teach Week-2 (2021 рік);
 • Курси підвищення кваліфікації «Як навчати і навчатися онлайн ефективно». Навчання за проектом Softserve, Microsoft (2021 рік);
 • Курси підвищення кваліфікації щодо розвитку педагогічних компетентностей викладачів. Навчання за проектом KNU Teach Week-2 (2021 рік);
 • Курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів. Навчання за проєктом KNU Teach Week-3 (2022 рік);
 • Літня школа спеціалізованої польської мови на початковому рівні. John Paul II Catolic University of Lublin (2022 рік); 
 • Практичний курс на тему: "Методологія наукових досліджень у галузі соціальних наук про здоров'я". John Paul II Catolic University of Lublin (2022 рік); 
 • Чотириденний семінар "КПТ модель консультування для ковпінгу з викликами війни". Український інститут когнітивно-поведінкової терапії (2022 рік); 
 • Стажування у лабораторії організаційної та соціальної психології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (180 год.) (2022 рік);
 • Стажування на кафедрі емоцій і мотивації Інституту психології Люблінського Католицького університету Яна Павла ІІ (180 год.) (2022 рік);
 • Програма академічної мобільності в межах стажування John Paul II Catolic University of Lublin (м. Люблін, 18.07 по 22.07.2022 р.).  
 •  Тренінгу для тренерів "Самодопомога Плюс" Груповий курс управління стресом для дорослих. Програма ВООЗ зі стрес-менеджменту. В межах ініціативи першої леді Олени Зеленської "Національна програма психічного здоровя та психосоціальної підтримки" (24-27 травня 2023 р.) Форма участі: очна. м. Київ. 

1. Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка "За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність" з нагоди святкування професійного свята Дня науки (2019 р.). 

2. Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка "За баготірчну сумлінну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну, наукову і виховну діяльність" з нагоди 185 - річчя університету (2019 р.).

3. Сертифікат про нагороду Української психологічної асоціації. Номінація "Кращий молодий психолог-2020": за внесок у популяризацію наукових ідей у галузі психології (2020 р.). 

4. Громота Київського національного університету імені Тараса Шевченка "За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність" з нагоди Дня працівника освіти (2021 р.). 

5. Подяка ректора з нагоди Дня Незалежності України "За плідну працю та сумлінне виконання функціонаотних обов'язків у період воєнного стану" (2022 р.).  

 • Соціальна психологія;
 • Психологія ділового спілкування;
 • Психологія масової поведінки в політиці;
 • Основи психосемантики;
 • Психологія міжособистісного розуміння.

Художня література, подорожі

Рогаль Н. І. Практикум із соціальної психології : навчальний посібник. Київ : "ЦП "КОМПРИНТ", 2022, 146. 

1. Рогаль Н. І. Психологія ділового спілкування : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Київ : "ЦП "КОМПРИНТ", 2017, 40.

2. Власова О. І., Коваленко А. Б., Дембицька Н. М., Рогаль Н. І., Абрамов В. В., Грищук Е. Ю. Методичні ремендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики для студентів освітнього рівня "Бакалавр" галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки" напряму підготовки 6.03010201 "Психологія спеціальності "Психологія". Київ : "ЦП "КОМПРИНТ", 2017, 39. 

3. Рогаль Н. І. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : методичні рекомендації. Київ : "ЦП "КОМПРИНТ", 2020, 27. 

4. Данилюк І. В., Власова О. І., Коваленко А. Б., Запека Я. Г., Рогаль Н. І., Романова Ю. В., Грищук Е. Ю. Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для студентів 4 курсу освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 05 "Соціальні та поповедінкові науки" спеціальності 053 "Психологія". Київ : "ЦП "КОМПРИНТ", 2023, 42.