×
×
Профіль

Рябчич Ярослав Євгенович

Рябчич
Ярослав
Євгенович
Рябчич Ярослав Євгенович
Yaroslav E. Riabchych
Доцент кафедри психології розвитку
Кандидат психологічних наук

+38 (044) 526-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
...
 • «Міжнародний університет розвитку людини «Україна», факультет соціальних технологій, спеціальність «психологія» 2004-2009 р.; 
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2009-2012 р.
 • Захист кандидатської дисертації: (2013) «Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків».
 • Open International University of Human Development "Ukraine" 2004-2009.
 • Postgraduate student at the Department of General and Engineering Psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2009-20012.
 • PhD thesis (2013) «Socio-psychological factors of teenagers pre-suicidal behavior».
 • соціалізація підлітків групи ризику
 • підліткова девіантність
 • особливості підліткової аутоагресії
 • суїцидологія
 • вияв і розвиток обдарованості у дітей
 • Socialization of teenagers from the group of risk
 • Teenage deviations;
 • Specifications of teenage autoagression;
 • Suicidology;
 • Revealing and development of childish giftedness.

В університеті працює з 2012 р. З 2015 р. – Голова Ради Молодих Вчених факультету психології

He has been working at the University since 2012. З 2015. – Head of Young Scientists Council faculty of psychology

 • Експерт-консультант на громадських засадах з реалізацій соціальних програм та заходів Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
 • Volunteer expert and consultant on social projects of Kyiv City Center social department for families, children and youth (based in Kyiv City State Administration)
 • Грамота за сумлінну працю. Нак. 713-32 від 10. 09. 2014 р. 
 • Подяка як керівнику за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді. Нак. 765-32 від 07. 10. 2016р. 
 • Подяка за вагомий особистий внесок у виконання наукових проектів молодих вчених, активну участь в організації семінарів, наукових конференцій. Нак. 513-32 від 05. 06. 2019р.
 • Грамота від Національної академії педагогічних наук України 2019р.

Diploma of the Taras Shevchenko National University of Kyiv (2015, 2016.)

 • Психологія вищої школи
 • Психологія обдарованості 
 • Psychology of the high school age;
 • Psychology of giftedness.

футбол, класична філософія.

football, classical philosophy.

 1. I. Riabchych. Child-parental relationship as a factor of suicidal behavior formation in adolescents // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. CA, USA, B&M Publishing, 2014. P. 87–90.
 2. Рябчич Я.Є. Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечним станами особистості / Я.Є. Рябчич – Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ред. кол. : С.Д. Максименка (гол. ред.) та ін. – К. : А.С.К., 2012. – С. 144 – 151.
 3. Рябчич Я.Є. Особливості суїцидальної поведінки в підлітковому віці: сучасний стан проблеми / Я.Є. Рябчич, Є. М. Прокопович – Наука і освіта. – 2012. – № 10. – CVXI. – Темат. спецвип. : «Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства». – С. 197 –200.
 4. Trofimov A, Bondar I, Trofimova D, Miliutina K, Riabchych I (2017) Organizational commitment factors: role of employee work engagement. Revista ESPACIOS 38 (24): 1-18.
 5. Riabchych I., Kapkan M. The social and psychological factors of youth’s suicidal behaviour. Psychological journal, Volume 1 Issue 1 (45) / 2021. – P. 9-19.
 6. Рябчич Я, Дембицька Н., Стратегії матеріального забезпечення українців, вимушених шукати прихистку в інших країнах. Організаційна психологія. Економічна психологія.  2023. Том. 1. № 1 (28). С. 7-21.
 1. I. Riabchych. Child-parental relationship as a factor of suicidal behavior formation in adolescents // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. CA, USA, B&M Publishing, 2014. P. 87–90.
 2. Рябчич Я.Є. Особливості дитячо-батьківських стосунків як чинник пресуїцидальної поведінки підлітків / Я.Є. Рябчич, Е.В. Крайніков – Международный научный периодический журнал "Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ" . – 2014. – № 5. – С. 75-87. 
 3. Рябчич Я.Є. Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечним станами особистості / Я.Є. Рябчич – Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ред. кол. : С.Д. Максименка (гол. ред.) та ін. – К. : А.С.К., 2012. – С. 144 – 151.
 4. Рябчич Я.Є. Особливості суїцидальної поведінки в підлітковому віці: сучасний стан проблеми / Я.Є. Рябчич, Є. М. Прокопович – Наука і освіта. – 2012. – № 10. – CVXI. – Темат. спецвип. : «Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства». – С. 197 –200.
 5. Trofimov A, Bondar I, Trofimova D, Miliutina K, Riabchych I (2017) Organizational commitment factors: role of employee work engagement. Revista ESPACIOS 38 (24): 1-18.
 6. Психологія обдарованості. – Методологічні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-методична розробка. / Уклад. Я.Є. Рябчич. – К. : «ЦП «КОМПРИНТ», 2018 – 28 с.

Психологія обдарованості. – Методологічні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-методична розробка. / Уклад. Я.Є. Рябчич. – К. : «ЦП «КОМПРИНТ», 2018 – 28 с.

Психологія вищої школи. – Методологічні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-методична розробка. / Уклад. Я.Г. Запека, Я.Є. Рябчич. – К. : «ЦП «КОМПРИНТ», 2020 – 35 с.

Психологія вищої школи. Основні положення – Методична розробка до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-методична розробка. / Уклад. Я.Є. Рябчич, Н.М. Дембицька – К. : «ЦП «КОМПРИНТ», 2023 – 68 с.