×
×
Профіль

Крайніков Едуард Владиславович

Крайніков
Едуард
Владиславович
Крайніков Едуард Владиславович
Eduard V. Krainikov
Заступник завідувача кафедри психології розвитку, доцент кафедри психології розвитку
Кандидат психологічних наук, доцент
 
 
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
...
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «психологія» (1987–1993 рр., диплом з відзнакою);
 • Український вільний університет (літній семестр 1992 р.), м. Мюнхен, Німеччина;
 • аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1994–1997 рр.);
 • науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 19.00.07 — медична психологія (2000 р.);
 • Аргентинська школа психоаналізу: ІІІ (2003 р.) та IV (2004 р.) семінари;
 • вчене звання доцента (2005 р.).

Квітень 2018: International Week in Vaasa University (Finland);

Листопад 2014: Alicante University (Spain) - Erasmus Mundus Programme;

Вересень 2000: III International GABEK-symposium (Vipiteno. Italy);

Жовтень 1996: Modsly Hospital (London, UK) - TEMPUS-TACIS Programme;

Липень 1992: Ludwig Maksimilian University (Munchen, Germany).

 • психологія розвитку (теорії розвитку в онтогенезі, психологія дитинства, психологія зрілого віку, геронтопсихологія);
 • наукове редагування перекладної літератури з психології, сексології, маркетингу та менеджменту.
 • секретар спеціальної вченої ради Д26.001.26 (2004-2005 рр.);
 • заступник декана факультету соціології та психології (2006-2007 рр.);
 • відповідальний секретар «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота» (2011–2013 рр.);
 • відповідальний секретар «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія» (2014–2019).

Лютий-березень 2022: доброволець Дарницької ТРО м. Києва.

Грамота Ректора «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету» (2017 р.).

Диплом Ректора «Кращий викладач факультету психології у 2019/2020 навчальному році» (2020 р.).

 • Психологія розвитку
 • Психологія сексуальності
 • Геронтопсихологія
 • Основи психології та здоров'я дитини
 • Психологія
 • Психологія вищої школи
 • Психологія (учнів сепредньої школи)
 • Вікова психологія

Гірський туризм, полювання

 1. Психологія розвитку: Словник-довідник. — К. : Арістей, 2004. — 260 с.
 2. Геронтологія: словник-довідник. — К. : Видавець Паливода А. В., 2010. — 352 с.
 3. Геронтопсихологія: підручник. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. — 231 с.

Крайніков Е.В. Геронтологія: словник-довідник / Едуард Владиславович Крайніков. — Київ: Видавець Паливода А.В., 2010. — 352 с.

Крайніков Е. В. Психологія розвитку: Словник-довідник / Едуард Владиславович Крайніков. — Київ: Арістей. — 2004. — 262 с.

Крайніков Е.В. Геронтопсихологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Едуард Владиславович Крайніков. — Київ: Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018. — 232 с.

Крайніков Е. Психологія віктимності та суїцидальності. Основні положення: Методична розробка до вивчення навчальної дисципліни / Євгеній Михайлович Прокопович, Едуард Владиславович Крайніков. — Київ: Компринт, 2023. — 31 с.

Крайніков Е. Методичні рекомендація для батьків та вчителів щодо успішної адаптації дитини-мігранта до нового освітнього середовища / Дар'я Прохоренко, Едуард Крайніков // Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації: колективна монографія. — Київ: Яроченко Я.В., 2022. — 359 с. — С. 328‒338.

 1. Крайніков Е. Моделі використання штучного інтелекту в контексті життєвих практик української молоді / Олена Рижко, Тетяна Крайнікова, Едуард Крайніков // Образ. — №3(43). — 2023. — С. 111‒122. https://doi.org/10.21272/Obraz.2023.3(43)-111-122
 2. Крайніков Е. Сприйняття власної сексуальності жінками різних вікових груп / Лілія Мамедівна Свиридова, Едуард Владиславович Крайніков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. — № 3(2023). — С. 20‒27. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2023-3-3
 3. Крайніков Е. Особливості толерантного ставлення українських студентів до старіння та старості // Едуард Крайніков, Євгеній Прокопович, Наталія Торбяк // Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації: колективна монографія. — Київ: Яроченко Я.В., 2022. — 359 с. — С. 220‒230.
 4. Крайніков Е. Розвиток лояльності аудиторії на основі знань про комунікаційну поведінку фанатів: «від закоханості до ідентичності» / Тетяна Крайнікова, Едуард Крайніков, Тетяна Єжижанська // Наукові записки Інституту журналістики. — 2022, т. 2(81). — С. 34‒53. https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.81.3
 5. Крайніков Е. Фанатство як явище медіаповедінки української молоді / Тетяна Крайнікова, Едуард Крайніков, Тетяна Єжижанська // Актуальні питання масової комунікації. — 2021, вип. 30. — С. 33‒46. https://doi.org/10.17721/2312-5160.2021.30.33-46
 6. Krainikov E. Media behavior of youth in the COVID-19 pandemic in Ukraine / Tetiana Krainikova, Eduard Krainikov and Tetiana Yezhyzhanska // Innovative Marketing. — 2021, 17 (1). — Pp. 94‒108. https://doi.org/10.21511/im.17(1).2021.08
 7. Крайніков Е.В. Гендерні особливості соціально-психологічної адаптації мігрантів у США / Едуард Крайніков, Євгеній Прокопович, Оксана Фіяло // Київський журнал сучасної психології та психотерапії. — № 1, 2021. — 80 с. — С. 30‒39.
 8. Krainikov E. Ageism attitudes of Ukrainian students / Eduard Krainikov, Eugeniy Prokopovych, Natalia Torbyak // Polish Journal of Public Health. — Vol. 130(2020). — Pp. 18‒21. https://doi.org/10.2478/pjph-2020-0005
 9. Крайніков Е.В. Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії COVID-19 / Тетяна Крайнікова, Едуард Крайніков, Тетяна Єжижанська // Медіапсихологія і медіаосвіта. — 2020-11-16. https://doi.org/10.48020/mppj.2020.01.03
 10. Крайніков Е.В. Психологія аддиктивної поведінки: навчальний посібник / Євгеній Прокопович, Альона Баланюк, Едуард Крайніков. — К. : "ЦП КОМПРИНТ", 2020. — 128 с.
 11. Крайніков Е.В. Особливості аддиктивної особистості / Едуард Крайніков, Євгеній Прокопович, Альона Баланюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — № 1(10), 2019. — 114 с. — С. 55‒60.
 12. Крайніков Е.В. Особливості вияву девіантної поведінки в підлітковому віці / Едуард Крайніков, Євгеній Прокопович, Юлія Землякова, Сергій Примаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — № 2(9), 2018. — 96 с. — С. 27–30.
 13. Крайніков Е.В. Особливості материнського ставлення як чинник тривожності дітей, що займаються командними видами спорту / Едуард Крайніков, Євгеній Прокопович, Ірина Єрофєєва // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (SRPCMS), 8-9 листопада 2018 р., Київ. — Київ, Україна. — 198 с. — С. 67–69.
 14. Krainikov E. Personality Features of Pet Owners / Eduard Krainikov, Eugene Prokopovich, Thais Bezkrovna. — Mental Health Global Challenges XXI Century. — MHGC Proceedings: Rome, 2018. — 108 p. — P. 56.
 15. Крайніков Е.В. Психічне благополуччя та детермінація схильності підлітків до девіантної поведінки (сучасний український досвід) / Є.М. Прокопович, Т.М. Траверсе, Е.В. Крайніков // Врачебное дело. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони психічного здоров'я «Психічне здоров'я: глобальні виклики ХХІ ст.». — Київ, № 7(1144), 2017. — С. 272–274.
 16. Крайніков Е.В. Проблема самооцінки дітей молодшого шкільного віку та особливості її формування під впливом педагогічної оцінки / Е.В. Крайніков, Н.В. Торбяк // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження. — Матеріали XIХ Міжнародної конференції молодих науковців. — Київ, 2017.
 17. Крайніков Е.В. Агорафобія / Едуард Владиславович Крайніков // Велика Українська Енциклопедія (Київ: ДНУ «Енциклопедичне видавництво», 2016. — 592 с. — с. 271-272.
 18. Крайніков Е.В. Агресивність / Едуард Владиславович Крайніков // Велика Українська Енциклопедія (Київ: ДНУ «Енциклопедичне видавництво», 2016. — 592 с. — С. 282.
 19. Крайніков Е.В. Агресія / Едуард Владиславович Крайніков // Велика Українська Енциклопедія (Київ: ДНУ «Енциклопедичне видавництво», 2016. — 592 с. — С. 282.
 20. Крайніков Е.В. Адаптація психічна / Едуард Владиславович Крайніков // Велика Українська Енциклопедія (Київ: ДНУ «Енциклопедичне видавництво», 2016. — 592 с. — С. 328.
 21. Крайніков Е. В. Алкоголізм / Едуард Владиславович Крайніков // Велика Українська Енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL: https://vue.gov.ua/Алкоголізм
 22. Крайніков Е.В. Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту особистості у подоланні емоційного вигорання в адвокатському середовищі / Е.В. Крайніков, К.М. Пільков. — Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — № 1(4), 2016. — 126 с. — С. 71–74.
 23. Крайніков Е.В. Особливості образу власного тіла у жінок з різними типами ранньої прихильності / Е.В. Крайніков, Є.М. Прокопович, Н.А. Трутенко // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. — Том. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. — Випуск 9. — Київ: Талком, 2016. — 620 с. — С. 326–334.
 24. Крайніков Е.В. Динаміка інтелектуальних змін в осіб похилого віку / Едуард Владиславович Крайніков // Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність. 25 вересня 2015 р. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. І.В. Данилюка, І.В. Ващенко. — К., 2015. — С. 90–94.
 25. Крайніков Е.В. Особливості дитячо-батьківських стосунків як чинник пресуїцидальної поведінки підлітків / Е.В. Крайніков, Я.Є. Рябчич // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих мировых школ. — 2014, № 5. — С. 75‒87. [Електр. ресурс]. Код доступу: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2014/5/64.pdf
 26. Крайніков Е.В. Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади / Т.О. Ревука, Е.В. Крайніков, Є.М. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. — № 7. — Київ, 2014. — С. 51–54.
 27. Крайніков Е.В. Переживання загрози зриву першої вагітності жінками різних вікових груп / О.В. Боровик, Е.В. Крайніков // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. — № 2(34). — Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014. — 406 с. — С. 58–67.
 28. Крайніков Е.В. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів / Едуард Владиславович Крайніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — № 1(1). — Київ, 2014. — 102 с. — С. 45–49.
 29. Крайніков Е.В. Медицина антистаріння як ілюзія порятунку від смерті: спроба психологічного аналізу / Едуард Владиславович Крайніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. — 2012. — № 3. — 72 с. — С. 18–22.
 30. Крайников Э.В. Человек и его предметный мир / Эдуард Владиславович Крайников / Психология сейчас. — 2008. — № 1. — С. 57–59.
 31. Крайніков Е.В. Прецедентна аргументація як прояв консервативності егоцентричного мислення / Едуард Владиславович Крайніков // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія і сучасність». — Київ: Либідь, 2006. — С. 270–276.
 32. Крайніков Е.В. Проблема ставлення київської студентської молоді до мігрантів / Едуард Владиславович Крайніков // Миграция в Европе: социальные и психологические аспекты: Материалы конференции. Украина, Крым, г. Судак, 13–16 сентября 2004 года. — Київ, 2006. – С. 190–195.
 33. Крайніков Е.В. Розвиток психологічної науки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Едуард Владиславович Крайніков // Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти: Збірник наукових праць. — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2004. — С. 176–182.
 34. Крайніков Е.В. Феномен прихильності: історія досліджень і сучасні розробки / Едуард Владиславович Крайніков // Практична психологія і соціальна робота. — 2004, № 7. — C. 30–34.
 35. Крайніков Е.В. Проблеми психології особистості (огляд літератури) / Едуард Владиславович Крайніков // Вісник Київського міжнародного університету. — Київ: 2002, вип. 1. — С. 193–200.
 36. Kraynikov E. Ethical Problems in Medicine: The Situation in Ukraine / Burlatchuk L., Kraynikov E., Smovzh S. // Abstracts of III International GABEK-Symposium. — Innsbruck: 2000. — P. 5.
 37. Крайніков Е.В. Особливості переживань хворих, що перенесли стан клінічної смерті (інфаркт міокарду) / Едуард Владиславович Крайніков // Практична психологія та соціальна робота. — 1999, № 2. — С. 42–44.
 38. Крайніков Е.В. Досвід психологічної діагностики за допомогою методики ТАТ особливостей особистості хворих, які перенесли інфаркт міокарду із зупинкою кровообігу (стан клінічної смерті) / Едуард Владиславович Крайніков // Інформаційний вісник Академії вищої школи України. — К. : 1998, № 18. — С. 44–51.
 39. Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих на ішемію / Едуард Владиславович Крайніков // Вісник Київського університету : Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Київ: 1997, вип. 4. — С. 163–168.
 40. Крайніков Е.В. Психологічні дослідження особистості хворих на психосоматози у сучасній психосоматиці / Едуард Владиславович Крайніков // Вісник Київського університету : Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Київ: 1996, вип. 2. — С. 123–127.
 41. Крайников Э.В. Неотложная психотерапия абонентов телефона доверия с риском суицидального поведения / Эдуард Владиславович Крайников // Актуальні проблеми сучасної психології. Медична психологія та психокорекція: Матеріали ІІ Міжнародних психологічних читань. — Харків: 1995. — С. 116–117.