×
×
Профіль

Васьківська Світлана Василівна

Васьківська
Світлана
Василівна
Васьківська Світлана Василівна
Svitlana V. Vaskivska
Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Кандидат психологічних наук, доцент
+38 (044) 521-33-69,
210, 2-й поверх
210, 2nd floor
...

Диплом з відзнакою ЗВ № 807665 Київського ордена Леніна  державного університету  ім. Т. Г. Шевченка, філософський факультет, відделення психології, спеціальність «Психологія»,

«Психолог, викладач психології», 1983,

Кандидат психологічних наук, 19.00.07 – вікова і педагогічна психологія,

“Психологічні умови формування професійного самопізнання майбутнього учителя» диплом ПС001869,

28.10.1987 

Доцент   за кафедрою загальної психології Диплом

ДЦ АР № 003478,

25.03.1996

Тренінги базових психотерапевтичних навичок, по  психоаналізу, психодрамі і гештальт-психотерапії, нейро-лінгвістичному програмуванню,  холотропному диханню, тілесно-орієнтованих духовних практиках, системній сімейній і процесуальній психотерапії, психосоматиці та соматотерапії

 • психологія самоусвідомлення
 • особистість та її життєвий шлях
 • психосоматика
 • психоемоційна сфера та психологічна енергія
 • психологічне консультування та психотерапія
 • експресдіагностика
 • розвиток життєвих навичок та  формування психологічного здоров’я особистості

Автор та ведуча тренінгів по консультуванню та освоєнню базових психотерапевтичних навичок, активному соціально-психологічному навчанню,  тренінгів ділового та партнерського спілкування, тренінгів особистісного росту,  розвитку   життєвих навичок та   подолання психосоматичних проблем особистості. Практикуючий психолог-консультант, індивідуальна та групова супервізія. Психологічна оцінка персоналу.

Авторська програма: Психологічна медицина, психосоматика та гомеопатія

Публічні лекції, виступи на радіо та по телебаченню, публіцистика тощо

Грамоти університету та факультету, «Кращий викладач  факультету 2008-2009 року»

Подяка ректора з нагоди Дня Незалежності України, за активну участь у волотерській діяльності та підтримку української армії № 495

 • Основи індивідуального  консультування
 • Психотерапевтичне консультування
 • Психодіагностика та психологія сімї
 • Технології психологічного консультування
 • Технології базових психотерапевтичних навичок
 • Сучасні напрями психотерапії

Практична психологічна діяльність,  активні види відпочинку, мандри, сад та квіти.

 1. П’ять вимірів психологічного консультування. - Київ, Ніка-центр, 2019. -  400 с.  (23,25 д.а.).
 2. Посібник «Стимул, Эмоция,Тип» (СЭТ). Метод психологического исследования взаимодействия человека с миром. - Киев, 2019.
 3. Основи психологічного консультування: підручник з грифом МОН України. – К.: Ніка, 2011, 2014, 2016, 2018
 4. Основи психологічного консультування. – К.: В-во «Київский університет», 2008
 5. Психология личности: Словарь-справочник / Горностай П. П., Титаренко Т. М. – К., 2001. (50 статей);
 6. Основи індивідуального консультування: Навчальний  посібник. – К., 2003.
 7. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – К.,  1995. (У співавт. з Горностаєм П. П.);
 1. П’ять вимірів психологічного консультування: навчальний посібник. - Київ, Ніка-центр, 2019. -  400 с.  (23,25 д.а.).
 2. Методичний посібник «Стимул, Эмоция,Тип» (СЭТ). Метод психологического исследования взаимодействия человека с миром. - Киев, 2019.
 3. Основи психологічного консультування. – К.: Ніка, 2011, 2014, 2016, 2018

Методичні рекомендації щодо проведення асистенської практики

  • Trofaila, N., Mateiko, N., Melnyk, I., Maksymova, N., Vdovichenko, O., & Vaskivska, S. (2021). Psychological Strategies for Overcoming the Life Crisis of the Individual in Postmodern Practical Psychology. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 358-373. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/255
  • Vaskivska, S., Bedan, V., Yelchaninova, T., Zhvaniia, T., Symonenko, S., & Ponomarenko, O. (2022). A Postmodern Approach to Professional Training of Practical Psychologists in HEIs. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 393-406. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/587
  • Технологія роботи з психосоматичними симптомами та конверсійним розладом в психотерапії та консультуванні./ Психосоматична медицина та загальна практика.  PMGP [інтернет]. 22, Червень 2021 [цит. за 08, Листопад 2021];6(2):e0602292. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/292   
  • Переживання опозиції зі світом як предмет об’єктивації в психотерапевтичній роботі. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (45(48), 69-78. – 2020,  https://doi.org/10.33120/ssj.vi45(48).143
  • Аналіз конфліктних переживань людини за допомогою методики "Стимул, емоція, тип" / Світлана Василівна Васьківська. // Психодіагностика в Україні: сучасність та майбутнє - матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 жовтня, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ) - Дрогобич: видавництво «Коло» – 56 с.– 2021. – С. 12–16.
  • Емоційна стратегія  взаємодії зі світом як провокатор психосоматичних недуг людини. / Здоровя у мультидисциплінарному дискурсі: мат. Міжнародної наук-практ конференції м. Львів. 11-13 квітня 2019 року – Львів, УКУ, 2019. – С. 22-25  
  • Модусы переживания: классификация и диагностика/  Психологические проблемы: характеристики, принципы классификации и диагностики / Мат. Международной конференции Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна. Ереван,  21-23 апреля 2019. – С.146- 154.
  •  Диагностика эмоциональной стратегии  взаимодействия человека с миром в консультативной практике. Философия    и социальные науки в современном мире / Мат. Международной конференции к 30-летию факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. Минск, 26-27 сентября 2019 г.– С.362-368
  • М’язовий затиск як форма первісного психологічного  захисту/ Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Вип. 1.  – 2017. – С. 22-27 (у співавторстві Шулик М.С. )
  • Соматична модифікація ДОТРО як спосіб діагностики та формування рефлексивної позиції клієнта / С. Васьківська // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) ; Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2017. – Том. 39, Вип. 1 : Психологія. – C. 32-40. 5. 5. 5. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К., 1996. (У співавт. з Горностаєм П. П.)
  • ****Публіцистика1. Вступне слово /Айраксинен Т. «Щастя. Відверте  і чітке бачення щастя і того, чому  у нас його немає» . -  Київ: Ніка –Центр, 2017. –С. 7-10;  2. Передмови до книг : Ларс Фр. Г. Свендсен «Філософія самотності». . -  Київ: Ніка –Центр, 2017, 3. «Сміху- бути!» / Смаджа Е. Сміх. Біологія, психіка, культура. – К.: Ніка-Центр; Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2017. С.- 7-12. 4. Відкрийте для себе інформаційний  портал  сну»/ Д’єго Калб, 5. Ана Морено. Наука сну, або Пробудження після неспокійної ночі