×
×
Database

Бутенко Надія Віталіївна

Бутенко
Надія
Віталіївна
Бутенко Надія Віталіївна
Nadiia V. Butenko
Асистент кафедри соціальної роботи
Assistant Professor at the Department of Social Work
Доктор філософії з галузі соціальної роботи
PhD in Social Work
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...

2014-2016 - магістратура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Диплом магістра соціальної роботи);

2016-2020 - освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; спеціальність 231 Соціальна робота;

січень 2021 - захист дисертаційної роботи на тему "Соціально-психологічні особливості сімейних уявлень про дитячу інвалідність" за спеціальністю 231 Соціальна робота

Соціальна робота з різними категоріями населення; феномен сімейних уявлень; соціалізація дітей з інвалідністю; створення інклюзивного середовища.

2013-2014 - педагог-реабілітолог Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей і молоді з функціональними обмеженнями;

2015-2016 - працівник Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Шевченківського району міста Києва;

2016-2020 - страший лаборант кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

з жовтня 2020 - асистент кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

з вересня 2022 - фахівець з соціальної роботи служби соціальної роботи в громадах Шевченківського районного в місті Києві центру соціальних служб

2013-2015 - волонтер у Центра кардіології і кардіохірургії Дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України;

з 2016 - волонтер у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (проведення творчих занять длі дітей).

Освітній рівень Бакалавр

Спеціальність 231 Соціальна робота

Освітня програма Соціальна робота

  • Історія соціальної роботи (семінарські заняття);
  • Соціальна робота в громаді;
  • Практикум соціальної роботи з групами ризику;
  • Технології мобільної соціальної роботи;
  • Практикум з організації волонтерської роботи;
  • Соціальний супровід сімей з прийомними дітьми.

Вишивання, моделювання.

1. Бутенко Н.В. Організація роботи з сім’ями, які виховують дітей з розумовою відсталістю. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження : матеріали ХІХ Міжнародної конференції молодих науковців, м. Київ, 17 березня 2017 р. Київ : Логос, 2017. С. 33–35.

2. Бутенко Н. В. Уявлення про інвалідність у міфах та літературі. Лабіринти реальності : зб. наукових праць, м. Рубежное-Монреаль, 30-31 жовтня 2017 р. Монреаль: СРМ «ASF», 2017. С. 137–139.

3. Бутенко Н. В. Підходи до визначення поняття «дитина з інвалідністю». Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2018 р. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 29–33.

4. Бутенко Н. В. Хвороба та інвалідність дитини у соціальній роботі з нею. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження : матеріали ХХ Міжнародної конференції молодих науковців, м. Київ, 20 квітня 2018 р. Київ : Логос, 2018. С. 40–43.

5. Бутенко Н. В. Створення інклюзивного простору для людей з інвалідністю. Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище особистості у психологічному вимірі : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2018 р. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. С. 9–12.

6. Бутенко Н.В. Вплив уявлень на соціальну роботу з дітьми з інвалідністю. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць, м. Рубежное-Монреаль, 30-31 грудня 2018 р. Монреаль : СРМ «ASF», 2018. С. 69–71.

7. Butenko N. Social representations about disability and disease. International scientific and practical conference “Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine” : Conference proceedings, Warsaw, February 1-2, 2019. Warsaw: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Р. 111–114.

8. Бутенко Н. В. Типи уявлень про дитячу інвалідність. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження : Матеріали ХХІ Міжнародної конференції молодих науковців, м. Київ, 19 квітня 2019 р. Київ : Логос, 2019. С. 35–38.

9. Бутенко Н. В. Проведення творчих занять з сім’ями, які мають дітей з інвалідністю. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 13-14 березня 2020 р. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. С. 19–21.

10. Бутенко Н. В. Мережеві уявлення про інвалідність. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження : Матеріали ХХІІ Міжнародної конференції молодих науковців, м. Київ, 23 квітня 2020 р. Київ :Видавництво Ліра-К, 2020. С. 38–41.

1. Бутенко Н. В. Особливості роботи соціальних служб із сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Соціальна робота. 2017. Випуск 1(1)/2017. С. 6–9.

2. Бутенко Н. В. Структура сімейних уявлень про дитячу інвалідність. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2018. Том VІІ. Екологічна психологія. Випуск 45. С. 28–39.

3. Бутенко Н. В. Джерела соціальних уявлень про інвалідність. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2018. Том VІІ. Екологічна психологія. Випуск 46. С. 7–20.

4. Бутенко Н. В. Особливості корекції сімейних уявлень про дитячу інвалідність. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том VІІ. Екологічна психологія. Випуск 48. С. 35–44.

5. Бутенко Н. В. Оцінка діяльності соціально спрямованих організацій сім’ями. які мають дітей з інвалідністю. Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія Психологічні науки. 2019. Випуск 2. С. 105–112.

6. Shvalb Y., Butenko N. Parent-child interaction in families, who have children with disability. Science and Education a New Dimenssion. Humanities and Social Sciences. 2019. VII(34), I.: 205. Р. 62–66.