×
×
Database

Жихорська Оксана Володимирівна

Жихорська
Оксана
Володимирівна
Жихорська Оксана Володимирівна
Асистент кафедри педагогіки
Кандидат педагогічних наук

209, 2-й поверх
...
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, спеціальність "Українська мова та література" (2000 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність "Управління навчальним закладом" (2010 р.)

 • Курси підвищення кваліфікації «Організація діяльності педагогічних працівників закладів вищої освіти в світлі запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти», свідоцтво № KU02070944/000491-18 (04-11.12.2018 р.)
 • Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (22.03.2019 р.)
 • Підвищення кваліфікації за програмою "Правила безпеки життєдіяльності в умовах війни та надзвичайних ситуацій", сертифікат № KU 02070944/000344-23 (27.02-24.03.2023 р.)
 • організація освітнього процесу у закладах вищої освіти
 • освіта дорослих
 • інтеграція неформальної та інформальної освіти
 • старший лаборант кафедри загального мовознавства і класичної філології Інституту філології Київського національного університеті імені Тараса Шевченка (2000 - 2006 рр.)
 • методист вищої категорії Навчально-методичного відділу Київського національного університеті імені Тараса Шевченка (з 2006 р.)
 • асистент кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університеті імені Тараса Шевченка (2011-2018 рр., 2022 р.)

Голова підкомісії 305 Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників Науково-методичної комісії 14 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 

 • Педагогіка вищої школи і педагогічна майстерність викладача
 • Педагогіка та педагогічна майстерність викладача
 • Основи педагогічної майстерності
 • Педагогічна майстерність

Подорожі, художня література

Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика: колект. монограф. (Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти / О. В. Жихорська). - К., 2020. - С. 89-101.

Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти : методичні рекомендації / О. В. Жихорська. – К. : Академпрес, 2016. – 125 с.

1. Корпоративне навчання персоналу класичних університетів : понятійно-термінологічний дискурс у контексті управлінської діяльності / О. В. Жихорська // Витоки педагогічної майстерності : Серія  Педагогічні науки : зб. наук. пр. Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 118–122.

2. Сутність інтеграції видів освіти у підготовці навчально-допоміжного персоналу ВНЗ / О. В. Жихорська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – 2014. – № 4 (25). – С. 193–199.

3. Структура професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу / О. В. Жихорська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. : У 2 т. – 2015. – № 2 (27). – Т. 2. – С. 12–21.

4. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу / О. В. Жихорська // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – Vol. ІІІ (34). – № 69. – С. 33–38.

5. Реалізація моделі формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти / О. В. Жихорська // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – 2015. – № 10 (54). – С. 85–95.

6. Зміст формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти / О. В. Жихорська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького : Серія «Педагогіка»: зб. наук. пр. – 2015. – № 2 (15). – С. 113–120.

7. Формування комплексної системи підготовки персоналу класичних університетів / З. О. Луцишин, О. В. Жихорська // Економіка і менеджмент культури : наук. журнал. – К. : НАКККіМ, 2012. – № 1–2. – С. 61–67.

8. Особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу / О. В. Жихорська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2015. – Вип. 2 (2). – С. 28–33.