×
×
Database

Коваленко Алла Борисівна

Коваленко
Алла
Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Alla B. Kovalenko
Професор кафедри соціальної психології
Доктор психологічних наук, професор

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...
 • 1979-1984 – Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія"
 • 1988 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (НДІ психології АПН України)
 • 2001 – захист докторської дисертації за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України)
 • 1995 – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології (Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини)
 • 2003 - присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • психологія розуміння;
 • психологія творчого мислення;
 • сприймання та розуміння людини людиною;
 • психологічне благополуччя особистості
 • Заступник завідувача кафедри соціальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998-2007);
 • Завідувач кафедри соціальної психології (з 2010);
 • заступник голови Спеціалізованої Вченої Ради Д.26.001.26 КНУ імені Тараса Шевченка (з 2002);
 • Гарант освітньої програми підготовки магістрів в галузі психології (з 2016);
 • Заступник головного редактора «Українського психологічного журналу» (фахове наукометричне видання) (з 2016);
 • Член експертної ради ДАК МОН України з психологічних дисциплін (2002-2008 р. та з 2010 р. донині);
 • Член експертної ради ДАК МОН України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.
 • Член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010-2016).
 • Член наглядової ради Української психологічної асоціації (УПА).
 • відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2009);
 • Почесна Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2011),
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016);
 • Відмінник освіти України (2017 р.).
 • Диплом «Кращий викладач факультету психології у 2017-2018 році» (2018).
 • Соціальна психологія
 • Психологія міжособистісного взаєморозуміння
 • Психологія ділового спілкування

Театр, в’язання

 • Соціальна психологія: Підручник для вузів /у співавторстві/. – К.: Геопринт, 1995. - 304 с.
 • Психологія розуміння творчих задач: монографія. – К.: Либідь, 1994. – 116 с.
 • Психологія розуміння: монографія. – К.: Геопринт, 1999. – 184 с.
 • Соціальна психологія: підручник для вузів. Видання 2- доповнене /у співавторстві/. – К.: Геопринт, 2006. – 400 с.
 • Психологія міжособистісного взаєморозуміння: підручник. – К.: КНУ імені Т.Шевченка, 2010. – 208 с.
 • Психологія розвитку толерантності підлітка: монографія /у співавторстві/. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2014. – 329 с.
 • Особистість у вимірах війни: особливості психологічного благополуччя // Особистість та її історія : колективна монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої, М.В. Папучі. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя., 2018. – 538 с. – С. 240-269.
 • Соціальна ідентичність як механізм адаптації під час суспільної кризи // Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах; колективна монографія / за ред..І.Ф.Аршави /у співавторстві/ – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018 – 307 с. – С. 223-257.
 • Творчий характер соціально-перцептивного процесу // Соціальна психологія: хрестоматія. - К.: Каравела, 2018. - 329 с. - с. 73-80.
 • Youth’s imagery features of their own future and future of Ukraine /Kovalenko A,.B., Roketa O-L.І.// Український психологічний журнал. – 2016. - № 1. – С.50-63.
 • Психологічне благополуччя військовослужбовців, що отримали поранення в зоні АТО // Український психологічний журнал. 2017. - № 3(5). – С.124-134 /у співавторстві/.
 • Модифікація опитувальника соціальної ідентичності / Коваленко А. Б., Безверха К. С. // Український психологічний журнал. 2017. - № 4(6). – С. 53-64.
 • Соціальна ідентичність як механізм адаптації особистості під час суспільної кризи // Український психологічний журнал. – 2017. - № 1 (3). – С. 48-62 /у співавторстві/.
 • Зв’язок типу віктимності особистості з особливостями її смисложиттєвих орієнтацій (на прикладі вимушених переселенців та військовослужбовців) // Український психологічний журнал. – 2017. - № 2 (4). – С. 58-72 /у співавторстві/
 • Сучасний стан розвитку соціальної психології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету. – 1(8)– 2018. - № . – С. 30-33.
 • Соціальна та етнічна ідентичність іммігрантів підліткового та юнацького віку в Україну з країн середнього сходу // Український психологічний журнал. - № 2(8). – 2018. – С.59-73 /у співавторстві/.
 • Аналіз ціннісно-смислової сфери особистості у період воєнного конфлікту (на прикладі громадян України та Ізраїлю) // Український психологічний журнал. 2018. - № 1(7). – С. 86-105 /у співавторстві/.