×
×
Сайт знаходиться на технічному оновленні.
Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури


У 2020 році, відповідно до Правил прийому, вступники подають Дослідницьку пропозицію – науковий текст обсягом до 10 сторінок. У Дослідницькій пропозиції вступник обґрунтовує тему майбутнього дисертаційного дослідження.

Дослідницька пропозиція повинна мати таку структуру:
1. Титульна сторінка. На титульній сторінці вказується прізвище, ім’я, по батькові вступника, спеціальність, на яку вступник подає документи.
2. Текст Дослідницької пропозиції, в якому обов’язково мають бути відображені такі позиції:
- актуальність проблеми дослідження;
- стан розробленості наукової проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці;
- об’єкт дослідження;
- предмет дослідження;
- мета дослідження;
- завдання дослідження;
- методи дослідження та методичний інструментарій;
- практичне значення дисертаційного дослідження.

Презентація Дослідницької пропозиції відбувається на вступному іспиті з фаху і є частиною оцінки за іспит.

Програми вступних іспитів

Розклад вступних іспитів до аспірантури* (оновлюється)