×
×
Міжнародні зв'язки

З 31 липня по 09 серпня 2019 року група викладачів та аспірантів кафедри психології розвитку факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка у складі завідувачки кафедри, доктора психологічних наук, професора Олени Власової, доктора психологічних наук, доцента Тетяни Яблонської, аспіранток кафедри Катерини Калениченко, Ольги Сисоєвої та Лілії Сірохи перебувала в Інституті досліджень сім’ї та соціальної роботи Люблінського католицького університету імені Іоана Павла ІІ (м. Люблін, Польша), де вони брали участь у роботі Літньої школи “Методологія психологічних досліджень. Сучасні європейські стандарти”.

Програма Школи була сфокусована на знайомстві учасників з принципами формування психологічної готовності сучасної людини до сімейного життя та розвитку її компетенцій для подолання міжособистісних проблем на різних етапах функціонування сімейної системи. Спеціальна увага учасників програми була акцентована на соціально-психологічних, медичних і педагогічних вимірах здоров’язберігаючих технологій у їх зв’язку з якістю життя всіх членів сім’ї. З метою культурної адаптації учасникам викладалась польська мова. Їх науково-методичні компетенції розвивались на заняттях з сучасних методів математичної статистики. 

По завершенню роботи Школи у місті Казимір Дольній відбулась V Міжнародна науково-практична конференція “Охорона здоров’я: соціальні, освітні та психологічні виміри”, що була організована і проведена 8-9 серпня 2019 року Європейським Інститутом публічного здоров’я та Люблінським католицьким університетом імені Іоанна Павла ІІ. На цьому заході учасниками програми академічної мобільності було представлено тематику науково-психологічних досліджень кафедри психології розвитку, яка протягом майже 10 років пов’язана з пошуком психологічних механізмів розвитку людської особистості в різних умовах соціалізації (сімейної, освітньої, трудової, невдалої та ін.). Доповіді викладачів та аспірантів за результатами авторських емпіричних досліджень надруковані у Збірці матеріалів цієї конференції (Соnference proceedings V International research & training conference “Public health: social, educational and psychological dimensions” 8-9 August 2019. – Lublin, Poland. 2019).

В межах візиту встановлено обопільне розуміння перспективності більш тісної наукової та освітньої співпраці класичних університетів Києва та Любліна, що знайшло відображення у підписанні Меморандуму про співпрацю на постійній основі між факультетом психології КНУ імені Тараса Шевченка та Інститутом досліджень сім’ї і соціальної роботи Люблінського католицького університету імені Іоана Павла ІІ. 

Основним результатом поїздки слід вважати набуття її учасниками нових профільних компетенцій та створення організаційних умов для розвитку науково-освітньої діяльності викладачів та студентів КНУ імені Тараса Шевченка у співпраці з провідним закладом вищої освіти Польщі (рейтинг ЗВО з психології – А).

Завідувачка кафедри психології розвитку
професор Олена Власова