×
×

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до аспірантури 2019

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2019 році на факультеті психології за такими спеціальностями:
 • - 011 Освітні, педагогічні науки

 • - 053 Психологія

 • - 231  Соціальна робота

З Правилами прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2019 році можна ознайомитися на сайті Університету (www.univ.kiev.ua – Наука. Науково-дослідна частина. Докторантура. Аспірантура. Ад’юнктура. У розділі Аспірантура розміщена вся інформація щодо вступу до аспірантури.)

Вступники складають два іспити – з іноземної мови та з фаху.

Вступники, які не мають фахової освіти складають також додатковий іспит.

У 2019 році, відповідно до Правил прийому, вступники подають Дослідницьку пропозицію – науковий текст обсягом до 5 сторінок. В Дослідницькій пропозиції вступник обгрунтовує тему майбутнього дисертаційного дослідження.

Дослідницька пропозиція теми дослідження повинна мати таку структуру:

 • титульна сторінка, на якій вказується прізвище, ім'я, по батькові вступника;
 • спеціальність, на яку вступник подає документи;
 • актуальність проблеми дослідження;
 • стан наукової розробленості проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці;
 • об'єкт дослідження;
 • предмет дослідження;
 • мета дослідження;
 • завдання дослідження;
 • методи дослідження та методичний інструментарій.

Презентація Дослідницької пропозиції відбувається на вступному іспиті з фаху і є частиною оцінки за іспит.