×
×
Новини

Конференція відбулась 12-13 березня 2021 року в онлайн режимі на платформі Zoom. Кількість цьогорічних учасників склала 120 осіб, серед яких 66 викладачів університетів та наукових співробітників інститутів, 10 аспірантів, 20 студентів та 24 учасника, що представляли державні, громадські та приватні організації різного спрямування. Загалом географія учасників конференції була досить широкою, до нас доєднались Вінниця, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Ніжин, Слов’янськ, Харків, Хмельницький Чернігів та інші міста. У роботі конференції взяли участі і колеги з Університету імені Міколаса Ромериса у Вільнюсі (Mykolas Romeris University) та з Батумського державного університету імені Шота Руставелі.

Окрім викладачів, аспірантів і студентів факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка у конференції взяли участь наукові співробітники, викладачі, аспіранти та студенти таких закладів як: Інститут психології імені Г. С. Костюка, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Академія державної пенітенціарної служби, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Державний інститут сімейної та молодіжної політики, Дніпровська академія неперервної освіти, Донбаський державний педагогічний університет, Запорізький національний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Криворізький державний педагогічний університет, Луцький національний технічний університет, Маріупольський державний університет, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «Чернігівська політехніка», Національний університет біоресурсів і природокористування, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Полтавський інститут економіки і права, Приазовський державний технічний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Таврійський національний університет імені Вернадського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Університет економіки та права «КРОК», Університет менеджменту освіти, Університет менеджменту освіти НАПН України, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Харківська загальноосвітня школа 171, Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Черкаський державний технологічний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Також серед учасників були представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Офісу Президента України, Представництва HealthRight International в Україні, приватної школи «ThinkGlobal», ГО «Товариство незалежних експертів», Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та інших організацій.

В рамках Конференції відбувся круглий стіл на тему «Перспективи соціогуманітарних практик в онлайн середовищі».

Результати роботи конференції висвітлено у Збірнику матеріалів VІ Міжнародній науково-практичній конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології».

Завантажити тези (PDF)

Завантажити тези (HTML)

к.психол.н., асистент кафедри соціальної роботи Олена Піонтківська.