×
×

Круглий стіл «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти»: нові перспективи підготовки фахівців у галузі соціальної роботи

«Ринок праці не цікавить диплом випускника як товар, він не здатен заплатити за нього високу ціну, його цікавить рівень кваліфікації, компетентності випускника. Компетентність, а не знання самі по собі, є якістю товару, який цікавить ринок», – саме ця теза запропонована завідувачкою кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, професоркою, Оленою Чуйко, стала основоположною та задала тон роботи Круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи».

Захід відбувся 28 жовтня 2020 року, в он-лайн режимі, за ініціативи кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основна дискусія на Круглому столі розгорталася навколо шляхів і  способів побудови соціального діалогу між університетами, які здійснюють професійну підготовку соціальних працівників, і роботодавцями, як кінцевими бенефіціарами цих послуг.

«Університетська освіта, так чи інакше, має переорієнтовуватися на ринкові закони існування, де є взаємодія ринку освітніх послуг та ринку праці, є «споживачі» освітніх послуг – здобувачі освіти, і є «замовники товару» – роботодавці, яким потрібен компетентний спеціаліст», –  зазначила у своєму виступі Олена Чуйко.

Зацікавлених у пошуку шляхів взаємодії виявилося багато, тож Круглий стіл зібрав близько 100 учасників: представники закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку фахівців у галузі соціальної роботи, менеджери та фахівці державних та громадських організацій-надавачів соціальних послуг, студенти та аспіранти спеціальності 231 «Соціальна робота» – усіх об’єднало прагнення конструктивного діалогу.

Обговорити дійсно було, що, адже спікери круглого столу охопили майже всі сучасні аспекти розвитку соціальної роботи як сфери професійної діяльності в Україні.

Докторка політичних наук, професорка, членкиня Національного агентства кваліфікацій, Тетяна Семигіна, розповіла учасникам про актуальні тенденції формування Національної системи кваліфікацій, суперечності, які потребують вирішення в процесі її утвердження та роль професійної спільноти у цьому процесі. Детальні аспекти динаміки формування професійної спільноти із соціальної роботи в Україні розкрила Ольга Байдарова. кандидат психологічних наук, доцентка кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка. Про особливості Міжнародної класифікації зайнятості та місце в ній професії «соціальна робота», розповіла кандидат педагогічних наук, MSW, доцентка, завідувачка кафедри Школа соціальної роботи Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Оксана Бойко.

До виступів були запрошені і управлінці-практики в галузі соціальної роботи, адже саме вони можуть найвдаліше «сформувати замовлення» на компетенції соціального працівника в реальних умовах ринку праці.

Директорка Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Юлія Фещенко, розповіла присутнім про гострий запит системи соціально-психологічної реабілітації дітей на кваліфікованих соціальних педагогів. На думку пані Юлії, основним завданням соціального педагога, має бути упровадження політики реінтеграції дітей у біологічні сім’ї. Побажання спікера стосувалися також змін в самій організації освітнього ринку, яка має бути більш  гнучкою до запитів практиків, а освітні програми – мобільнішими.

Думку колеги, щоправда вже у розрізі запиту на кваліфікованих соціальних працівників, підтвердив і Віктор Одиниця, директор Соціально-психологічного центру міста Славутич. Серед компетентностей соціального працівника сьогодення пан Віктор виокремив:  наявність зрілої мотивації до роботи в соціальній сфері;  розвинені м’які навички; наявність досвіду волонтерства або практичної роботи за фахом під час навчання у закладі вищої освіти.

Взаємозв’язок реформ децентралізації і деінституціалізації та посилення запиту ринку праці на фахівців в галузі соціальної роботи висвітлила Василина Дибайло, директорка Міжнародної громадської організації «Партнерство «Кожній дитині». Власне, реформи змінять «архітектуру» ринку праці в найближчому майбутньому. Основним роботодавцем з 2021 року будуть об’єднані територіальні громади, які повинні будуть визначати потреби громади у соціальних послугах, у видах послуг, у визначенні способів їх надання.

На завершення, про те, чи є місце для соціальної роботи в сфері бізнесу, учасники Круглого столу мали можливість подискутувати із директоркою з управління персоналом групи компаній Укргаз, Євгенією Рєзвих, яка розповіла про принцип win-win (виграш-виграш), який сьогодні упроваджено в кадрову політику бізнес-компаній та наголосила на ефективності застосування компетентнісного підходу при відборі кандидатів на посади.

Продовжити дискусію та напрацювати ідеї щодо вироблення шляхів подальшої взаємодії учасники мали нагоду в рамках стратегічної сесії «Фахівець у галузі соціальної роботи в умовах сучасного ринку праці». Об’єднавшись у групи, роботодавці, освітяни та здобувачі освіти шукали шляхи взаємодії один з одним, які би дозволили будувати взаємовигідні стосунки та сприяли підвищенню конкурентоспроможності фахівців у галузі соціальної роботи на ринку праці. 

У ході роботи учасники напрацювали наступні позиції, що є необхідними для підвищення ефективності взаємодії закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти, ключовими з яких стала необхідність адаптації освітнього контенту до сучасних професійних реалій, посилення практичного компоненту у підготовці майбутніх фахівців, розширення форм взаємодії в рамках практичної та проєктної співпраці та розвиток гнучкості такої взаємодії між роботодавцями та закладами освіти, і звісно ж – налагодження ефективної тристоронньої комунікації, першим кроком до якої вже стала робота Круглого столу.

Активні дискусії та включеність учасників засвідчили, що тема налагодження соціального діалогу між освітянами, роботодавцями, студентами та аспірантами спеціальності «Соціальна робота» є затребуваною та своєчасною. Усі зацікавлені сторони готові слухати та чути один одного, їм є що сказати і є чим поділитися, вони готові обговорювати проблеми, шукати їх рішення та втілювати спільні плани, тож далі буде!