×
×
Новини

12 листопада 2021 року на базі факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся в онлайн-форматі науково-педагогічний семінар «Сучасні освітні технології у вищій школі», на якому були представлені наукові доповіді його учасників. Робота семінару розпочалася з вітальних слів декана факультету психології, доктора психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Івана ДАНИЛЮКА. Зі вступним словом виступила завідувачка кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Алла МАРУШКЕВИЧ.

Науковий захід зібрав 40 зацікавлених спікерів та учасників, серед яких 3 доктори наук, 11 кандидатів наук – науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки факультету психології, а також 3 аспіранти, 16 магістрантів і 7 студентів.

Увага учасників семінару була зосереджена на розгляді практичних аспектів застосування сучасних освітніх технологій у закладах вищої освіти України та зарубіжжя, зокрема практико-орієнтованих технологій, технологій розвивального навчання, проєктних технологій, форсайт та кейс-технологій, інтерактивних технологій, сучасних смарт-технологій, змішаного навчання як освітньої технології.

У роботі науково-педагогічного семінару взяли участь науково-педагогічні працівники інших ЗВО та наукових установ, серед яких варто відзначити Гюльнару ЮСТИНСЬКУ, начальника управління дистанційних освітніх послуг науково-методичного закладу «Національний Інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, яка презентувала виступ на тему «Змішане навчання як сучасна освітня технологія формування читацької компетентності учнів закладів загальної середньої освіти».

У процесі проведення семінару та жвавого обговорення проблемних питань було виявлено зацікавленість учасників наукового заходу означеною проблемою. Це, в свою чергу, є підставою для подальшого дослідження, організації та проведення наукових заходів, присвячених розгляду освітніх, педагогічних технології у забезпеченні навчання здобувачів вищої освіти.

Матеріали науково-педагогічного семінару «Сучасні освітні технології у вищій школі» будуть корисними для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти та науковців.

Людмила ЛЕВИЦЬКА,
доцент кафедри педагогіки