×
×
Новини

5 листопада 2021 року на базі факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка в онлайн форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості». Ініціатором конференції виступила кафедра загальної психології під керівництвом завідувача кафедри, кандидата психологічних наук, доцента Ганни ЮРЧИНСЬКОЇ.

Конференція зібрала 94 учасника, серед них було 12 співробітників НАН України, 19 провідних учених (академіків, член-кореспондентів, професорів). Поважне наукове зібрання представляло наукову та академічну спільноту з усієї України: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Національний університет «Запорізька політехніка», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Херсонський державний університет, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». У роботі конференції взяли участь науковці з Литви та Норвегії

Тематичними напрямами конференції стали теоретико-методологічні проблеми життєвих ситуацій як предмету психологічного дослідження, психологічні технології допомоги особистості у життєвих ситуаціях та сучасні аспекти і виклики психологічних вимірів життєвих ситуацій.

Робота конференції розпочалася з вітальних слів декана факультету психології, доктора психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Івана ДАНИЛЮКА, який також виступив з доповіддю за тему «Як соціальне невдоволення впливає на намір допомогти під час пандемії COVID-19» за результатами міжнародного дослідження.

Цьому ж дослідженню, у проведенні якого брали участь дослідники та науковці факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка була присвячена доповідь кандидата психологічних наук, асистента кафедри експериментальної та прикладної психології Антона КУРАПОВА на тему «Сприйняття ризику у життєвих ситуаціях під час пандемії COVID-19».

Screenshot 2021 11 08 13.55.11

На пленарному засіданні виступили Вадим ВАСЮТИНСЬКИЙ, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на тему «Провини і вибачення в оцінках українсько-польського конфлікту 1943-1944 років мешканцями Волині та Галичини»; Павло ЛУШИН, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології управління Університету менеджменту освіти на тему «Психологічна реакція на негаразди під час пандемії COVID-19»; Олена ВЛАСОВА, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему «Розуміння особистості в контексті життєвих ситуацій вітчизняних дослідників».

Серед презентантів доповідей були також науковці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Університету менеджменту освіти, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Клайпедського університету (Литва).

Конференція відбулась у теплій атмосфері дискусій та обговорення актуальних проблем особистості у різних життєвих ситуаціях.

Оргкомітет Конференції