×
×
Новини

Щорічно Міністерство освіти і науки України на підтримку обдарованої студентської молоді та з метою розвитку університетської науки оголошує проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей. Цього року І та ІІ тури Конкурсу проводились в онлайн форматі, що не зменшило кількість конкурсантів, а навпаки підвищило їх мотивацію до представлення власних досліджень найактуальніших питань, пов’язаних з сучасними викликами, що постали перед людством в контексті пандемії COVID-19 та карантину.

Одним з напрямів, за яким було оголошено конкурс наукових робіт, була галузь знань «Загальна та соціальна психологія». ІІ тур конкурсу, який, фактично, проходив у вигляді підсумкової конференції, де фіналісти представляли результати власних досліджень, пройшов на базі Херсонського державного університету.

Факультет психології було представлено науковою роботою студентки 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Психологія» Ірини Кухар, нагородженої Дипломом ІІІ ступеня. Вона здійснила та оприлюднила  наукове дослідження на тему «Взаємозв’язок страхів та фобій із самоставленням особистості», виконане під науковим керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної психології Терлецької Лариси Гарієвни.

Актуальність конкурсної роботи Ірини Кухар виходить з термінологічної невизначеності поняття «самоставлення» та відсутності концептуальної єдності у розумінні його природи. Крім того, у дослідженні психологічної поведінки осіб раннього та пізнього юнацького віку залишається відкритим питання про співвідношення понять «страх» – «самоставлення», їх вплив один на одного та їх взаємозалежність. Метою дослідження було виявлення особливості прояву зв’язку страхів та фобій із самоставленням особистості раннього та пізнього юнацького віку. Згідно з результатами дослідження було підтверджено припущення про те, що існує кореляційний зв'язок між самоставленням і страхами, різними видами фобій та навіть особистою тривожністю. Відмінності між групами виявились статистично значимими за чотирма показниками: танатофобії, страх керівництва, страх бідності та страх хвороби близьких. Статистично значимих відмінностей за показником самоставлення, страхів і фобій не було виявлено.

Результати цього дослідження знайшли відображення у спільній публікації магістрантки та її наукового керівника у фаховому часописі «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2021, 1(11), 57-63. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).11

Студенти та науково-педагогічні працівники факультету психології щиро вітають Ірину Кухар та її наукового керівника Л. Г. Терлецьку з перемогою в Конкурсі і бажають творчої наснаги та подальших успіхів у науковій роботі!