×
×
Сайт знаходиться на технічному оновленні.
Майстер-класи

Науково-педагогічний семінар «Сучасні освітні технології у вищій школі» (METHS)

Дата проведення: 12 листопада 2021 року

Організатором науково-педагогічного семінару стала кафедра педагогіки, факультету психології, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Очікувана програма семінару відображає сучасну парадигму освітньої діяльності викладача вищої школи і передбачає широке застосування проблемно-пошукових і дослідницьких стратегій при організації освітнього процесу у вищій школі. У цьому контексті обґрунтовано професійно-педагогічну компетентність у діяльності викладачів ЗВО базуючись на методології використання інноваційних освітніх технологій в умовах змішаного навчання. Також, виняткову увагу наукової спільноти звернуто на опанування та відпрацювання вмінь, навичок конструктивної комунікативної діяльності викладача при підготовці до проведення різних видів професійної діяльності. Цей науково-педагогічний семінар дасть змогу представити новітні підходи до реалізації сучасних освітніх технологій у вищій школі, зокрема, й актуальні розробки здійснення дистанційного та змішаного навчання у ЗВО. У науково-педагогічному семінарі братимуть участь магістранти, аспіранти, докторанти та викладачі кафедри педагогіки та інших випускових кафедр факультету психології. Участь представників різних освітніх інституцій України та зарубіжжя дозволить представити широкий спектр ресурсів для втілення інноваційних освітніх технологій, забезпечить обмін досвідом у способах їх використання для подолання викликів сучасності.