×
×
Сайт знаходиться на технічному оновленні.
Форуми

Другий науково-практичний форум «Психологічний супровід нормативного та анормативного розвитку дитини» (PSNADC)

Дата проведення: 1-2 жовтня 2021 року

Останнє десятиріччя характеризується різким зростанням кількості дітей, що мають ті чи інші відхилення у психічному розвитку. Введення інклюзії у нашій країні покликано допомогти у їх адаптації до соціального

середовищ. Нейропсихологічний підхід, як фундаментальна модель у психологічній науці, дозволяє провести більш детальний аналіз особливостей формування вищих психічних функцій у дітей вадами розвитку. Засновані не

загальних положеннях нейропсихологічної теорії методи колекційного впливу, вже доказали свою ефективність у корекції специфічних розладів навчання, для дітей молодшого шкільного віку. На даному етапі розвитку корекційної нейропсихології, актуальним є формування нових корекційних моделей та стратегій втручання та дослідження їх ефективності у роботі із

дітьми, що належать до різних нозологічних груп. З цією метою необхідно об’єднання зусиль різних спеціалістів у межах науково-практичного форуму. Програма Форуму передбачає наукові доповіді, майстер-класи та організацію Круглих столів з актуальних проблем психологічного супроводу осіб раннього, дошкільного та шкільного віку.

Основні тематичні напрями роботи Форуму:

1.              Нейропсихологія дитячого і підліткового віку
2.              Логопедія: прикладні аспекти роботи з вадами мовлення у дітей
3.              Психокорекція і психотерапія дітей з особливими потребами
4.              Психологічне консультування і терапія дітей та підлітків
5.              Сімейна та освітня соціалізація дітей з особливими потребами
6.              Розвиток толерантного ставлення суспільства до осіб з анормативним розвитком

Тематика Круглих столів:

1.              Законодавчі засади діяльності практичного психолога
2.              Перспективи наукових досліджень у сфері нейропсихології
3.              Психологічний супровід родин, в яких є діти з особливими потребами

Завантажити інформаційний лист

Завантажити програму