×
×

XХІIІ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR)

Дата проведення:  22-23 квітня 2021 року

Конференція є традиційною та проходитиме у двадцять третій раз поспіль на факультеті психології КНУ імені Тараса Шевченка в межах «Шевченківської весни». Головним цільовим призначенням цієї конференції є підтримка та розвиток студентської науки і досліджень у соціально-поведінкових та педагогічних науках. Вона передбачає створення можливості для апробації результатів досліджень молодих науковців – студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів усіх спеціальностей факультету психології.

Проблеми особистості вивчаються багатьма науками та виступають предметом мультидисциплінарних наукових досліджень. Водночас, психологія особистості є ключовою проблемою психологічної науки, яка забезпечує майбутнього психолога знанням щодо оптимальних психологічних умов для розвитку особистості та надання психологічної допомоги людині у розв’язанні її особистих проблем. Особистість також є однією з основних категорій, що вивчаються педагогічною наукою та активно застосовуються у педагогічній практиці і практиці соціальної роботи. Реалізація завдань щодо дослідження проблем особистості неможлива без глибокого знання сутності та структури особистості, закономірностей її становлення та розвитку. Відтак, програмою конференції передбачається розкриття різноманітних наукових концепцій, принципів і підходів до вивчення особистості, які значною мірою поглиблюють розуміння природи особистості та її поведінки, а також представлення результатів досліджень молодих науковців у галузях психології особистості, педагогіки, управління освітою, соціальної роботи тощо.

У конференції беруть участь студенти, аспіранти та викладачі всіх випускових кафедр факультету психології і науковці з усієї України та зарубіжжя, чиї дослідження стосуються проблем особистості. Дослідження молодих науковців здійснюються та презентуються за напрямами: «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін», «Особистість у психологічному вимірі», «Соціальна практика допомоги особистості у кризових ситуаціях», «Психодіагностика особистості», «Соціалізація особистості в системі освіти».

Участь у конференції закордонних дослідників дозволить молодим ученим обмінятися досвідом та урізноманітнити й поглибити знання щодо сучасних підходів до вивчення особистості. Ця наукова конференція виступить одним із ефективних методів підготовки фахових психологів, педагогів, соціальних працівників та управлінців і дослідників у різних галузях науки про особистість.

Завантажити інформаційний лист