×
×

Кафедра загальної психології

Кафедра загальної психології

Телефон: +38 (044) 521-33-84
Аудиторія: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net

Кафедра створена у 1970 році. Об’єктивними передумовами створення кафедри були: забезпечення навчального процесу з підготовцки психологів, проведення науково-дослідних розробок в галузі психології, підготовка фахівців-психологів у сфері індустріального виробництва. Зазначені передумови визначили першу назву і напрямок роботи кафедри – «кафедра загальної та інженерної психології». У 2008 році кафедра була перейменована у кафедру «загальної та організаційної психології». Після реформування у 2011р. кафедра отримала назву «кафедра загальної психології».

Завідувач кафедри: Юрчинська Ганна Кирилівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Керівники кафедри за час її існування: 1972-1979 – Баєв Борис Федорович, 1979-1982 – Романюк  Йосиф Тимофійович, 1985-1989 – Обозов Микола Миколайович, 1989-2007 –  Трофімов Юрій Леонідович, 2009-2011 – Маноха Ірина Петрівна, з 2011 р. – Данилюк Іван Васильович .

Лаборант кафедри: Барановська Інна Михайлівна.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Загальна психологія. Психічні процеси. Психологія особистості.
  • Методологічні та теоретичні проблеми психології. Експериментальна психологія.
  • Історія психології. Історія української психологічної думки.
  • Інженерна психологія. Психологія праці, профорієнтація та профвідбір.
  • Психологія творчості.
  • Вчинково-орієнтований підхід у дослідженні психічних процесів та станів.

Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку та спеціалізацію студентів за спеціальністю «Психологія» та викладання курсів, спецкурсів психологічного профілю для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями. Кафедра забезпечує навчання в магістратурі факультету психології за спеціалізаціями «Психологія особистості» та «Організаційна психологія та психологія праці».

Навчально-виробнича та педагогічна практики студентів, що спеціалізуються по кафедрі, проходить на базі Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка та Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

На кафедрі навчаються аспіранти та докторанти за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології».

Кафедра має навчальну лабораторію психології з відповідним матеріально-технічним комплексом, що дозволяє проводити на сучасному рівні з використанням персональних ЕОМ практичні та лабораторні заняття з практикумів курсів «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Психологічний практикум», «Психологія особистості».

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжям: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут соціології та політичної психології НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Психологічний інститут імені Щукіної РАО (м. Москва, Росія), Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ (кафедра експериментальної психології) (Польща), Мюнхенський університет (Німеччина).

Кафедра загальної психології
Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 18 зареєстрованих користувачів(а)

Фотографія Ім'я та інформація Додатково
Юрчинська Ганна Кирилівна
Посада: Завідувач кафедри загальної психології, доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Ващенко Ірина Володимирівна
Посада: Професор кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Терлецька Лариса Гаріївна
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Емішянц Ольга Борисівна
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: emikk@i.ua
Кириленко Таїса Сергіївна
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Зеленько Олександр Анатолійович
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат медичних наук, доцент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Погорільська Наталія Іванівна
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
Телефон: +38 (044)526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Іваненко Богдана Борисівна
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: bogdanaiv2018@knu.ua; dana.ivanenko27@gmail.com
Білоус Олександр Вікторович
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: ispirin@ukr.net
Вакуленко Олександр Леонідович
Посада: Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: oleksandr.vakulenko@gmail.com
Вовк Марія Валеріївна
Посада: Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Тиндик Яна Миколаївна
Посада: Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net
Ананова Іванна Валентинівна
Посада: Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: ananova_ivanna@ukr.net
Абрамов Володимир Володимирович
Посада: Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: abramov.vladimir@gmail.com
Синельников Роман Юрійович
Посада: Заступник декана з виховної роботи, асистент кафедри загальної психології
-:
 
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 213, 2-й поверх
E-mail: romasynelnykov@gmail.com
Предко Денис Єрофейович
Посада: Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат філософських наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: denyspredko@knu.ua
Предко Вікторія Володимирівна
Посада: Асистент кафедри загальної психології
-:
 
 
Телефон: +38 (093) 642 97 20
E-mail: tori.viktoriya@gmail.com
Барановська Інна Михайлівна
Посада: Фахівець 1-ї категорії
-:
 
 
Телефон: +38 (044 )526-05-31
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net