×
×

Кафедра експериментальної та прикладної психології

Телефон: +38 (044) 431 04 60
Аудиторія: 303, 3-й поверх
E-mail: psy.exp.knu@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Козицька Інна Валеріївна, доцент, кандидат психологічних наук, фахівець в галузі експериментальної психології, прикладної психології в бізнесі та юриспруденції.

Лаборант кафедри: Адріанова Жанна Іванівна

Кафедра експериментальної та прикладної психології заснована 15 травня 2020 року. Кафедра розвиває кращі традиції викладання теоретичних і прикладних аспектів психології, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, які стоять перед вищою школою. Новостворена кафедра експериментальної та прикладної психології підсилюватиме викладання експериментальної психології, активізує проведення наукових досліджень. Важливим напрямом роботи кафедри є розвиток прикладної психології як сучасного напряму, який робить акцент на застосуванні психологічних знань (принципів, методів) у різних видах людської діяльності: бізнесі, юриспруденції, спорті, політиці тощо. Зі свого боку, це підсилить міждисциплінарні зв'язки психології та підвищіть практичну значущість психологічних знань.

Викладачі кафедри забезпечують

  • читання нормативних та спеціальних дисциплін при підготовці фахівців за ОР “бакалавр” за спеціальностями “Психологія”, “Соціальна робота”, “Соціальна педагогіка”

  • читання нормативних та спеціальних дисциплін при підготовці фахівців за ОР “магістр” за спеціальностями “Психологія”, “Клінічна психологія”.

Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін:

Освітній рівень «бакалавр»: “Експериментальна психологія”, “Етнокультурна психологія”, “Практикум з загальної психології” (відчуття та сприймання, уява, емоції, воля), “Нейропсихологія”, “Нейрокультурологія”, “Психологія агресії”, Основи психології (англійською мовою).

Освітній рівень «магістр»: “Психологічні дослідження в інтернет-середовищі”, “Нейропсихологія особистості”, “Нейропсихотерапія”, “Апаратні методи в корекції та реабілітації”.

Основні напрями наукової роботи кафедри: експериментальні психологічні та міждисциплінарні дослідження, крос-культурні психологічні дослідження, емпіричні дослідження в нейропсихології, нейропсихотерапії, нейрокультурології.

Кафедра експериментальної та прикладної психології співпрацює з міжнародними недержавними організаціями та програмами (USAID, GIP Justice International Cooperation), провідними державними установами України (Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститутом нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова; Українським медичним центром реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, провідними факультетами і кафедрами вищих навчальних закладів України.

За сприяння кафедри експериментальної та прикладної психології проводиться щорічна Міжнародна наукова-практична конференція «Псі-фактор» (започаткована у 2013 році), заохочуються виступи членів кафедри з науково-популярними доповідями та лекціями, участь у заходах, які транслюються по телебаченню, радіо, а також в інтернеті.


Кафедра експериментальної та прикладної психології
Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 9 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація Додатково
Данилюк Іван Васильович
Посада: Декан факультету, професор кафедри експериментальної та прикладної психології,
заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
Телефон: +38 (044) 521-35-09
Кімната: 316, 3-й поверх
E-mail: psy-univ@ukr.net
Козицька Інна Валеріївна
Посада: Завідувач кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 431 04 60
Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: ikozytska@ukr.net
Малишева Каріне Олегівна
Посада: Доцент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
Телефон: +38 (044) 431 04 60
Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: karinemalysheva@gmail.com
Буркало Наталія Іванівна
Посада: Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 431 04 60
Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: nataliburkalo@ukr.net
Кондратьєва Вероніка Ігорівна
Посада: Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат філософських наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 431-04-60
Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: veron.kondratieva@gmail.com
Льошенко Олександра Андріївна
Посада: Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
Телефон: +38 (044) 431 04 60
Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: psy.exp.knu@gmail.com
Ягіяєв Ілля Ігорович
Посада: Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 431-04-60
Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: askamah@knu.ua
Курапов Антон Олександрович
Посада: Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:

Телефон: +38 (044) 526-05-31
Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: ankurapov@knu.ua
Литвин Сергій Віталійович
Посада: Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
-:

Кімната: 303, 3-й поверх
E-mail: sergiylytvyn@gmail.com