×
×

Яблонська Тетяна Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
357684
Доцент кафедри психології розвитку
Доктор психологічних наук, професор
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
t_yablonska@ukr.net

Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність «педагогіка та методика початкового навчання», «практична психологія» (1992).

Аспірантура в Інституті психології імені Г.С. Костюка АПН України (1993-1999).

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток здатності до рефлексії в професійному становленні вчителя початкових класів» (спеціальність 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія»).

У 2009 р. присвоєне звання старшого наукового співробітника.

У 2014 р. захистила докторську дисертацію «Психологічні засади розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин» (спеціальність 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія»).

2019 р. - присвоєне вчене звання професора за спеціальністю 053 Психологія.

 • програма гештальт-консультування/терапії (І-ІІ ступені) Московського інституту гештальта і психодрами (2005-2008);
 • програма GATLA (Гештальт Асоціація тренерів Лос-Анджелеса) (2007-2008);
 • програма Української асоціації транзактного аналізу (2007-2009);
 • програма «Гештальт-підхід в роботі з організаціями» Санкт-Петербурзького інституту гештальта (2008-2010);
 • стажування в Інституті психопрофілактики і психотерапії (KUL, Люблін, Польща) з психопрофілактики сімейних взаємин (2015, 2017);
 • стажування "Методологія психологічного дослідження. Сучасні європейські стандарти" (KUL, Люблін, Польща, 2019);
 • післядипломна освіта «Навчання кадрів для створення системи підготовки терапевтів узалежнень в Україні» (Академія спеціальної педагогіки ім.М.Гжегожевської, Варшавa, 2019-2020);
 • 4-місячне наукове стажування при Нагороді ім.І.Виговського Студіум Східної Європи Варшавського університету (на базі Люблінського Католицького університету та Краківського педагогічного університету, 2019-2020).
 • проблеми психології особистості,
 • психологія сім’ї,
 • розвиток особистості дитини в системі сімейних взаємин,
 • психологічне консультування і психотерапія,
 • проблеми професійної етики психолога.
 • 2000-2016 рр. – наукові дослідження в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (науковий співробітник, старший науковий співробітник);
 • 2003-2008 рр. – практична консультативна і тренінгова діяльність (психолог, керівник Центру психологічної допомоги  за програмою «Турбота» Служби у справах дітей Дарницької районної у м.Києві держадміністрації, проведення тренінгів у школах, соціальних службах та інших організаціях);
 • 2011-по теперішній час – проведення семінарів-тренінгів в Інституті підвищення керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України,
 • 2015-2016 рр. – професор кафедри галузевої психології та управління Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова;
 • 2016 р. – психолог, тренер у проекті психологічної реабілітації військовослужбовців, що повернулися із зони АТО (м.Хирів, Україна);
 • 2016 р. – по теперішній час – доцент кафедри психології розвитку факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка;
 • 2018 -2019 рр. – старший науковий співробітник ДУ "Державний інститут сімейної і молодіжної політики".

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.453.02 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (2015 – 2017).

Член Української асоціації психологів освіти та розвитку  (з 2016 р.).

Членство в редколегіях наукових видань:

 • "Zeszyty Naukowe" (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ, Lublin, з 2017 р.); 
 • "Socialization & Human Development: International Scientific Journal" Української асоціації психологів освіти та розвитку (з 2019 р.);
 • "Психологічний часопис" (Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН, з 2019 р.).
 • «Подяка» Служби у справах дітей Дарницької районної у м.Києві держадміністрації за значний внесок у створення духовних і матеріальних цінностей, а також досягнення високої майстерності у професійній діяльності (2008);
 • Грамота за вагомий особистий внесок у розвиток психологічної науки й освіти, плідну наукову діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2015);
 • Диплом ІІ ступеня НАПН України за посібник «Самотворення у розвитку особистості», у співавторстві (2016);
 • Нагорода імені Івана Виговського – програма наукових стажувань в польських університетах, ініційована Студіум Східної Європи Варшавського університету, під патронатом Президента Республіки Польща, яка має на меті визнання заслуг громадян України в розвитку науки, культури і суспільного життя, у вдосконаленні й розвитку громадянського суспільства в Україні, побудові демократичної України і розбудові зв’язків України з Польщею та Європою (2019, реалізація стажування: жовтень 2019 – січень 2020)
 • Акмеологія і освіта дорослих
 • Психологія сім’ї і сімейне консультування
 • Психологія вищої школи
 • Психологія сімейних криз і кризове консультування
 • Вікова та педагогічна психологія

малювання, ландшафтний дизайн.

Опубліковано понад 130 наукових праць.

 • Розвиток громадянської спрямованості особистості в юнацькому віці. К., 2007.
 • Виховання духовності особистості (2013, у співавт.) та ін.
 • Яблонська Т.М. Розвиток ідентичності дитини в системі сімейних взаємин. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 444 с.
 • Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність / авт. кол.; під наук. ред. Лозової О.М. – К.:ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2014. – 193 с. (у співавт.)
 • Joanna  Chwaszcz, Julia Gorbaniuk. Family growth supporting resources. Published by: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy. – Lublin, 2015. – 127 p. (у співавт.)
 • Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика / за ред. С.Д.Максименка, С.Б.Кузікової, В.Л.Зливкова. Книга 2. – Суми, Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – 540 с. (у співавт.)
 • Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах: кол. моногр. / за наук. ред. проф. І.Ф. Аршава. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. – 307 с. (у співавт.)
 • Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості: колективна монографія /відповід. ред. Н.І.Тавровецька. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський ВС., 2019. – 354. (у співавт.)
 1. Шебанова В., Яблонська Т. (2019). Нікнейм як засіб мовної самопрезентації в Інтернеті осіб з порушеннями харчової поведінки. ПСИХОЛІНГВІСТИКА - PSYCHOLINGUISTICS, 25(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/510 DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-409-430 (in Ukrainian)
 2. Julia Gorbaniuk, Oksana Sergieienkova, Tetiana Yablonska. Peculiarities of personal self-improvement in early and late adolescence. Social welfare: interdisciplinary approach. Vol 2, NO 8 (2018), 8-19. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i8.344 http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/344 (in English)
 3. Tetiana Yablonska, Natalia Bulatevych. Ethical Grounds of Psychological Help as a Means of Preserving Mental Health of a Person. MHGC Proceedings (pp.). Rome, Italy, 2018. Р.103-105. https://www.mhgc21.org/uploads/MHGC-Proceedings-2018.pdf?fbclid=IwAR1cT-7XtluQN8J7_Z0YqLkB27RLNJ6t8COevWufQDz0XxGJetKq3VtQXvk (in English)
 4. Yablonska T., Bulatevych N. Ethical principles of psychologists’ activities represented in the ethical code and views of psychologists and clients Psychoprevention studies. Published by: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy. Lublin, 2017. №3: 33-44. http://www.ipip.info.pl DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i7.285 (in English)
 5. Tetiana Yablonska. The psychology aimed at addressing challenges arising during the recent military conflict in Ukraine. Psychoprevention studies. Published by: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy. Lublin, 2017. №1: 37-48. http://www.ipip.info.pl (in English)
 6. Tetiana Yablonska, Natalia Dembytska, Viktor Vus. Social-psychological adjustment of ex-servicemen to civilian life. Social Welfare. Vol 1, No 7 (2017): 168-177. http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/285 (in English)
 7. Yablonska T., Melnychuk T. Psychological Support For Families During Crises (as exemplified by families members of Ukrainian war veterans) Current Problems of Psychiatry. De Gruyter, 2017. Vol.18: issue 2: 87-94. https://www.degruyter.com/view/j/cpp.2017.18.issue-2/cpp-2017-0007/cpp-2017-0007.xml (in English)
 8. Yablonska T. Family Factors of Person’s Identity Development during Adolescence and Early Adulthood. Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2013. №3(2). P.30-40. (in English)