×
×

Тиндик Яна Миколаївна
Yana M. Kutsenko
Тиндик Яна Миколаївна
129382
Асистент кафедри загальної психології
Assistant Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
psyuniv@ukr.net

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «Психологія» (2006р.), аспірантура Інститут психології імені Г.С. Костюка (2012р.). В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Емоційний інтелект як чинник психологічної готовності до соціономічних професій» (19.00.07 - вікова та педагогічна психологія).

 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, major in Psychology (2006). 
 • 2009-2012 postgraduate student at S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine 
 • In 2015 he defended his Ph.D. thesis on " Emotional intelligence as a factor of psychological readiness for socionomic professions ".

Авторська школа за програмою Т. С. Яценко з глибинної психокорекції

 • загальна психологія
 • емоційний інтелект, емоційні стани
 • психологія особистості

 • General Psychology
 • Developmental psychology 
 • Educational psychology
 • Personality Psychology
 • Psychology of Communication.
 • керівник науково-дослідної практики
 •  університеті процює з 2013 року
 • In 2007-2009 she worked as a psychologist at the Academy of Municipal Management.
 • Works at the Department of General Psychology from 2013
 • Практикум з загальної психології
 • Основи психології
 • Загальна психологія

музика, туризм, спорт

 1. Куценко Я.М. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх фахівців соціономічних професій / Я. М. Куценко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 22. – 282-291 с.
 2. Куценко Я.М. Специфіка емоційного інтелекту і психологічної готовності до соціономічних професій у представників цих професій / Я. М. Куценко, Н.В. Пророк // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка/ За ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том ХII. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 28. – 169 – 178 с. 
 3. Куценко Я.М. Взаємозв’язок між емоційним інтелектом і складовими психологічної готовності до соціономічних професій / Я. М. Куценко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Фенікс», 2015. – Том 11. – Вип.12 – 252-262 с.
 4. Куценко Я.М. Актуальні проблеми адаптації студентської молоді до умов вузівського навчання / Я. М. Куценко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – № 239. – К., 2016. – 162-167 с.
 5. Куценко Я.М. Роль емоцій у сфері людських взаємостосунків/ Я. М. Куценко //Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR), 20 квітня 2018: Матеріали ХХ Міжнародної конференції молодих науковців /За ред. І. В. Данилюка, С. Ю. Пащенко. – К. : Логос, 2018. – 146-149 с.
 1. Куценко Я.М. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх фахівців соціономічних професій / Я. М. Куценко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 22. – 282-291 с.
 2. Куценко Я.М. Специфіка емоційного інтелекту і психологічної готовності до соціономічних професій у представників цих професій / Я. М. Куценко, Н.В. Пророк // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка/ За ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том ХII. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 28. – 169 – 178 с. 
 3. Куценко Я.М. Взаємозв’язок між емоційним інтелектом і складовими психологічної готовності до соціономічних професій / Я. М. Куценко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Фенікс», 2015. – Том 11. – Вип.12 – 252-262 с.
 4. Куценко Я.М. Актуальні проблеми адаптації студентської молоді до умов вузівського навчання / Я. М. Куценко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – № 239. – К., 2016. – 162-167 с.
 5. Куценко Я.М. Роль емоцій у сфері людських взаємостосунків/ Я. М. Куценко //Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR), 20 квітня 2018: Матеріали ХХ Міжнародної конференції молодих науковців /За ред. І. В. Данилюка, С. Ю. Пащенко. – К. : Логос, 2018. – 146-149 с.