×
×

Предко Вікторія Володимирівна
Victoria V. Predko
Предко Вікторія Володимирівна
Асистент кафедри загальної психології
Assistant Professor at the Department of General Psychology
 
 
+38 (093) 642 97 20
tori.viktoriya@gmail.com
 • Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, факультет  психології, спеціальність "психологія"(2016 р.); аспірантура (2020 р.). Тема дисертаційного дослідження: "Психологічні особливості етнонаціональноі ідентичності в умовах трансформації українського суспільства» (053 –  психологія).
 •  «Психологічне консультування подружніх пар, як частина сімейної психотерапії» (Центр психологічної допомоги Топсенс)
 • мотиваційно-вольова сфера особистості
 • психосоматика
 • етнічна психологія
 • політична психологія
 • психологія особистості
 • Член  Української психологічної асоціації (УПА).
 • Член Ради молодих вчених факультету психології
 • Відповідно до Наказу МОН  нагороджено державною премією імені М. С. Грушевського – за найкращі наукові здобутки (2019).
 • Профайлінг

Автор понад  20 наукових публікацій. Серед яких :

 1. Predko V. Significance of G. Shpet's main provisions for the contemporary development of Ethnic Psychology. International Journal of Education & Development. Ukraine, Canada, 2018. №1. P. 75–80.
 2. Предко В. В. Психологічний вимір етнонаціональної ідентичності. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог,  2018. Вип. 7. С. 100–107.
 3. Предко В. В Етнопсихологічний аналіз особливостей національного характеру. Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник наукових праць. Сєвєродонецьк, 2019. №1(48). С.188–199.
 4. Predko V. V.  Ethnic identity as the main factor of socialization. Sciences of Europe. Praha, 2020. № 48. Vol.4. P. 65-67.
 5. Предко В. В. Формування етнічної ідентичності як механізму підтримки психічного здоров’я. Міжнародний журнал Загальна і Медична психологія. Київ, 2018. №1 (01). С. 105–106.