×
×

Крайніков Едуард Владиславович
Eduard V. Krainikov
Крайніков Едуард Владиславович
8825
Заступник завідувача кафедри психології розвитку,
доцент кафедри психології розвитку
Кандидат психологічних наук, доцент
 
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
psy_edw@ukr.net
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «психологія» (1987–1993 рр., диплом з відзнакою);
 • Український вільний університет (літній семестр 1992 р.), м. Мюнхен, Німеччина;
 • аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1994–1997 рр.);
 • науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 19.00.07 — медична психологія (2000 р.);
 • Аргентинська школа психоаналізу: ІІІ (2003 р.) та IV (2004 р.) семінари;
 • вчене звання доцента (2005 р.).
 • психологія розвитку (теорії розвитку в онтогенезі, психологія дитинства, психологія зрілого віку, геронтопсихологія);
 • наукове редагування перекладної літератури з психології, сексології, маркетингу та менеджменту.
 • секретар спеціальної вченої ради Д26.001.26 (2004-2005 рр.);
 • заступник декана факультету соціології та психології (2006-2007 рр.);
 • відповідальний секретар «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота» (2011–2013 рр.);
 • відповідальний секретар «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія» (2014–2019).

Грамота Ректора «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету» (2017 р.).

Диплом Ректора «Кращий викладач факультету психології у 2019/2020 навчальному році» (2020 р.).

 • Вікова психологія
 • Психологія сексуальності
 • Методи психодіагностики у дитячому віці
 • Психотерапія дитинства
 • Геронтопсихологія

гірський туризм, полювання

 1. Психологія розвитку: Словник-довідник. — К. : Арістей, 2004. — 260 с.
 2. Геронтологія: словник-довідник. — К. : Видавець Паливода А. В., 2010. — 352 с.
 3. Геронтопсихологія: підручник. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. — 231 с.
 • Крайніков Е. В. Переживання загрози зриву першої вагітності жінками різних вікових груп / О. В. Боровик, Е. В. Крайніков // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. — № 2(34). — Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014. — 406 с. — С. 58–67.
 • Крайніков Е. В. Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту особистості у подоланні емоційного вигорання в адвокатському середовищі / Е. В. Крайніков, К. М. Пільков. — Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — № 1(4), 2016. — 126 с. — С. 71–74.
 • Крайніков Е. В. Психічне благополуччя та детермінація схильності підлітків до девіантної поведінки (сучасний український досвід) / Є. М. Прокопович, Т. М. Траверсе, Е. В. Крайніков // Врачебное дело. Материали міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони психічного здоров'я «Психічне здоров'я: глобальні виклики ХХІ ст.». — К., № 7(1144), 2017. — С. 272–274.
 • Krainikov E. Personality Features of Pet Owners / Eduard Krainikov, Eugene Prokopovich, Thais Bezkrovna. — Mental Health Global Challenges XXI Century. — MHGC Proceedings : Rome, 2018. — 108 p. — P. 56.