×
×

Карамушка Тарас Вікторович
Taras V. Karamushka
Карамушка Тарас Вікторович
358955
Асистент кафедри соціальної роботи
Assistant Professor at the Department of Social Work
Кандидат психологічних наук
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
Tkarama90@gmail.com
 • 2007-2013 рр. – Київський  Національний Університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «Психологія», магістр;
 • 2013-2016 рр. – навчання в аспірантурі;
 • 2017р. – захистив  кандидатську роботу з психології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • Стипендіат Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчук «Завтра.UA»;
 • Учасник програми Study Tours to Poland;
 • Учасник повного семінару “Спільноти свідомого спілкування”;
 • Учасник конференції “Ялтинська Європейська Стратегія”;
 • Стажування у Католицькому університеті (м. Люблін, Польща) за спеціальністю “Психологія молодої сім’ї”;
 • Член команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка в Програмі Британської ради в Україні “Розвиток лідерського потенціалу університетів України”;
 • Учасник Business factory 1.0;
 • Учасник форуму Завтра.UA Climate Change Camp;
 • Міжнародний тренінг «Соматично-когнітивний підхід опрацювання травматичного досвіду у ветеранів -Body-mind approach tothe traumatic experience in veterans»– (Тренер - K. Kolcio, Wesleyan University, США) 18 березня 2017 р., м. Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 • Міжнародний тренінг «Психотерапевтична робота з дітьми та батьками: філософія, практика, методика» (Тренер- MadlenaRizemblyum, США) (жовтень, 2017р., м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України).
 • Навчальна програма «Управління благодійними фондами» (5 модулів – «Стратегії і лідерство», «Залучення коштів на діяльність благодійних фондів», «Закогодавча основа та психологія благодійності», «Комінікації в благодійності», «Менеджмент проектів благодійних фонів»):  Український Католицький університет, Факультет суспільних наук, Центр розвитку благодійності» (травенm-червень 2019 р.,м. Київ).
 • International Course in Organizational Psychology ‘Organizational well-being/ disease, its causes, consequences and moderating variables’ (Керівник курсу - Prof. Alessandro De Carlo, PhD) (4-5 March,  2019 р., Київ, Університет менеджменту освіти НАПН України).
 • Організаційна психологія.
 • Соціальне проектування.
 • Менеджмент.
 • Управління проектами.
 • Соціальне лідерство.
 • Соціально-психологічна допомога онко хворим дітям.
 • 2013 - OS Ukraine, менеджер з адаптації програми;
 • 2016 - Unit Factory, hr-maneger;
 • з 2013 – Благодійний фонд підтримки у кризових ситуаціях “Анкора”, керуючий менеджер;
 • з 2017 – Благодійний фонд "Help Bank", менеджер;
 • Організатор понад 40 благодійних акцій для допомоги пацієнтам та відділенням ТМО “Психіатрія” в місті Києві (лікарня імені Павлова).
 • Співзасновник та кординатор проекту «Scientific Fun – Наукові пікніки в Україні»
 • Співзасновник всеукраїнського благодійного дитячого футбольного турніру “Карітас”
 • Тренінг соціального лідерства;
 • Соціальне проектування;

Футбол, американський футбол, розвиток соціальний проектів, подорожі.

Andrii Trofimov, Kateryna Miliutina, Olga Drobot, Lesya Lyuta, Dariia Otych, SergeyP ustovyi, TarasK aramushka. Astudy on psychological capital by a method of semantic differential. Humanities and Social Sciencies Reviews. 2019. Vol.7. # 5 (Web of Science)

Тренінг соціального лідерства. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни : навчально-методична розробка / Уклад. Т. В. Карамушка. Київ, 2020. 28 с.

 1. Карамушка Т.В. Організаційна культура як фактор у розвитку підготовки до післядипломної освіти для професійної кар'єри / Збірка наукових праць - Варшава, 2015. - С. 31-41.
 2. Карамушка Т. В. Професійна кар'єра аспірантів: зміст, основні функції, можливі етапи та види вправи / Фундаментальні та прикладні дослідження в практиці провідних наукових шкіл. - 2015 рік - 4 (10). - С. 50-67.
 3. Карамушка Т.В. Підготовка студентів до професійної кар'єри: аналіз основних проблем, "реальних" та "бажаних" форм навчання / Фундаментальні та прикладні дослідження в практиці провідних наукових шкіл. - 2015 рік - 6 (12). - С. 90-99.
 4. Карамушка Т.В. Види професійної аспірантури / проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАН України. Ред. С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва - кнутом 27. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 182-197.
 5. Карамушка Т.В. Тренінг "Формування готовності аспірантів до професійної кар'єри": зміст, структура, основні інтерактивні методи / Актуальні проблеми психології: організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Сб. наукові праці Інституту психології імені Г. С. Костюка НААП Україна / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки - К., 2017. - Т. 1. - Віп. 43. - С. 111-117.
 6. Ващенко І.В., Карамушка Т.В., Катасанов  О.М., Щостя І.В. Концепти «Компетентність особистості» та «Інтраперсональний конфлікт»: соціально-психологічний аспект / І.В. Ващенко, Т.В. Карамушка, О.М.Катасанов, І.В.Щостя // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк , 2017. – № 3 (44). – Том 2.–С. 50–57.
 7. Карамушка Т.В. Связь между уровнем развития готовности аспирантов к осуществлению профессионалаьной карьеры и ролевым взаимодействием и профессионально-деловым общением на кафедре// Організаційна психологія. Економічна психологія: Науковий журнал. – 2017. – № 4 (11). – С. 54-63 (0,6 д.а.)
 8. Пілецька  Л.С., Карамушка Т.В. Копінг-поведінка  як важливий особистісний ресурс  подолання підліткових криз / Л.С. Пілецька, Т.В. Карамушка // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (47). – Том 1.–С. 218–22.
 9. Ковальчук З.Я., Карамушка Т.В. Соціально-психологічний аналіз особливостей становлення особистості у підлітковому віці / З.Я.Ковальчук, Т.В. Карамушка  // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (47). – Том 2.–С.41-48.
 10. Карамушка Л. М., Карамушка Т. В. Тренінгова програма «Професійна кар’єра та психологічне здоров’я освітнього персоналу». Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. № 4(18). C. 36-45