×
×

Карамушка Людмила Миколаївна
Lyudmyla M. Karamushka
Карамушка Людмила Миколаївна
Професор кафедри соціальної роботи
Professor at the Department of Social Work
Доктор психологічних наук, професор
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
social.work@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення психології (1977 р.)

Психологічні особливості діяльності  та розвитку організацій; психологія управління змінами в організаціях; формування команд в організації; психологічні основи формування відданості персоналу організації; психологічні основи проектного менеджменту; психологія ділових переговорів; профілактика та подолання професійного стресу та синдрому «професійного вигорання»; методологічні основи розробки тренінгових програм та психолого-організаційного консультування.

 • «Менеджмент соціальних інституцій, проектів та програм»
 • «Технологія підготовки та проведення переговорів»
 • «Соціальна робота та соціальне страхування»
 1. «Основи психолого-управлінського консультування» (2002 р.)
 2. «Психологія управління» (2003 р.)
 3. «Освітній менеджмент» (2003 р.)
 4. «Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти» (2004 р., 2006 р.)
 5. «Психологія освітнього менеджменту» (2004 р.)
 6. «Технології роботи організаційних психологів» (2005 р.)
 7. «Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін» (2008 р.)
 8. «Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді» (2008 р.)
 9. «Психологія організаційної культури» (2010 р.)
 10. «Технологія формування команд в організаціях» (2011 р.)
 11. «Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2011 р.)
 1. «Психологія управління закладами середньої освіти» (2000  р.)
 2. «Формування конкурентоздатної управлінської команди» (2007 р.)
 3. «Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін» (2008 р.)
 4. «Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності» (2009)
 5. «Психологія управління конфліктами в організації» (2009 р.)
 6. «Мотивація підприємницької діяльності» (2011 р.)
 7. «Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації» (2011 р.)
 8. «Психологічні основи ефективної професійної діяльності в системі державної служби» (2011 р.)
 9. «Психологія відданості персоналу організації» (2012 р.);