×
×

Білоус Олександр Вікторович
Oleksandr V. Bilous
Білоус Олександр Вікторович
3887
Доцент кафедри загальної психології
Assistant Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
ispirin@ukr.net
 • Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської, природничий факультет, «Вчитель біології; практичний психолог в закладах освіти» 1993-1998рр.
 • Аспірантура кафедри загальної та інженерної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1999-2002рр.
 • Захист кандидатської дисертації: 2006р. «Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості» за спеціальністю «Загальна психологія, історія психології».
 • Kherson State Pedagogical Institute, Faculty of Natural Sciences, “Biology teacher; Practical psychologist in educational institutions "1993-1998rr.
 • Postgraduate student at the Department of General and Engineering Psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 1999-2002.
 • PhD thesis (2006) "Psychological characteristics of the environmental consciousness of the individual", specialization "General psychology, history of psychology."
 • екологічна психологія особистості
 • психологія мистецтва
 • Ecological personality psychology
 • Psychology of art

заступник декана факультету психології з виховної роботи 2007-2009;

2008-2012 роки відповідальний секретар приймальної комісії факультету психології зі вступу на ОКР «Спеціаліст», «Магістр»;

заступник декана факультету психології з наукової роботи 2011- 2013.

Deputy Dean of the Faculty of Psychology 2007-2009, 2011-2013.

 • Вступ до спеціальності
 • Загальна психологія. Модуль «Уява»
 • Екологічна психологія
 • Зоопсихологія
 • Психологія віртуального середовища
 • Introduction to the speciality
 • General psychology. Module "Imagination"
 • Ecological psychology
 • Zoopsychology
 • Psychology of the virtual environment

театр, гірські лижи, боротьба зі злом

theatre, skiing, fighting evil

 • Репрезентація образа екологічної ситуації у свідомості // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004. – Т.1.- Вип. 12. – С. 5-8.
 • Компоненти екологічної свідомості особистості // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К., 2009. – Т.4.- Вип. 10. – С. 15-19.
 • Екоцентричний світогляд. Екоцентрична екологічна свідомість. Екологічні цінності // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К., 2011. – Т.6.- Вип. 9. – С. 7-14.
 • Job Satisfaction and Self-Realization of Bookmakers//Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 8 No 4(26) (2017): JARLE Volume 8 Issue 4(26) Summer 2017
 • Репрезентація образа екологічної ситуації у свідомості // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004. – Т.1.- Вип. 12. – С. 5-8.
 • Компоненти екологічної свідомості особистості // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К., 2009. – Т.4.- Вип. 10. – С. 15-19.
 • Екоцентричний світогляд. Екоцентрична екологічна свідомість. Екологічні цінності // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К., 2011. – Т.6.- Вип. 9. – С. 7-14.
 • Job Satisfaction and Self-Realization of Bookmakers//Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 8 No 4(26) (2017): JARLE Volume 8 Issue 4(26) Summer 2017