×
×

Барановська Інна Михайлівна
Inna M. Baranovska
Барановська Інна Михайлівна
Фахівець 1-ї категорії
 
 
+38 (044 )526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
psyuniv@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, спеціальність «політологія», диплом: магістр політології, викладач філософських та соціально-політичних дисциплін (2006 р.). Тема магістерського дослідження: «Трансформація політичних орієнтацій особистості в сучасному українському суспільстві».

 З 2011 року працюю на кафедрі загальної психології.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philosophy, speciality "Political Science", diploma: Master of Political Science, teacher of philosophical and socio-political disciplines (2006). Theme of the master's research: "Transformation of political orientations of the personality in modern Ukrainian society".

  • Проблеми сучасної української політології.
  • Конфліктологія.
  • Загальна психологія.
  • Психологія особистості.
  • Problems of modern Ukrainian political science.
  • Conflictology.
  • General Psychology. 
  • Personality Psychology

Working at the Department of General Psychology since 2011

поезія, музика, волейбол.

poetry, music, volleyball