×
×

Ананова Іванна Валентинівна
Ананова Іванна Валентинівна
Асистент кафедри загальної психології
Кандидат психологічних наук
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
ananova_ivanna@ukr.net

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «психологія» (2002 р.), аспірантура (2005 р.); тема дисертаційного дослідження «Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Наукові інтереси:

 • психологія особистості; психологія особистості в сучасному світі;
 • психологія переживань; психологія емоцій, емоційна сфера особистості;
 • психологічна адаптація та психологічне здоров’я особистості;
 • психодіагностика особистості;

Професійна активність: В університеті працює з 2015 р.

Громадська активність: член “Української психологічної асоціації» (УПА).

Забезпечення дисциплін:

 • Загальна психологія. Модуль «Уява. Емоції. Воля»
 • Психологія особистості в сучасному світі
 • Психологія конфлікту
 • Практикум з загальної психології. Модуль «Увага. Пам'ять. Мислення. Мовлення»

Хобі: малювання, поезія, художня література.

Основні публікації: Опубліковано більше 38 наукових праць, серед яких:

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання дипломних, магістерських робіт (для студентів спеціальності «Психологія»). Уклад. Муханова І. Ф., Ананова І. В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 89 с. 

Статті:

 1. Ананова І. В. Диференційна характеристика типів переживання почуття провини / І. В. Ананова // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць. – Серія «Психологічні науки» / за ред. О. Є. Блинової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. –– Вип. 2. – Т. 1. – С. 13–20.
 2. Ананова І. В. Способи подолання переживання почуття провини / І. В. Ананова // Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie: Zborník príspevkov z Medzinárodná vedecko-praktická konferencia (Sládkovičovo, 10–11 marca 2017) – Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 2017. – P. 43–46.
 3. Ананова І. В. Типологія переживання почуття провини / І. В. Ананова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – Вип. 37. – С. 18–31.
 4. Ананова И. В. Структурно-динамические характеристики процесса переживания чувства вины / И. В. Ананова // Теория и практика психотерапии. – Publishing House Studio Génie. – Montreal, Canada, 2016. – Т. 3, № 12. – Вып. 4.
 5. Ананова І. В. Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини / І. В. Ананова, І. В. Ващенко // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – Вип. 34. – С. 31–45.
 6. Ananova I. The types of personal integrity of the modern ukrainian multicultural society / I. Ananova, A. Gulenko, I. Daniluk, M. Fadeeva, V. Scherbina, O. Vlasova // Gospodarka rynek edukacja. – Wrocᴌaw, 2016. – Vol. 17, N. 3. – P. 29–32.
 7. Ананова І. В. Методика діагностики неконструктивного переживання почуття вини / І. В. Ананова //Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – Вип. 30. – С. 33–50.
 8. Ананова І. В. Процес переживання почуття провини / І. В. Ананова // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Севєродонецьк: Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015. – № 2 (37). – Т. 3. – С. 22–30.
 9. Ананова І. В. Процес переживання почуття вини у неконструктивний спосіб / І. В. Ананова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 26. – С. 38–54.
 10. Ананова І. В. Неконструктивне переживання почуття вини. Теоретичний аналіз та обґрунтування поняття / І. В. Ананова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том 11. – Вип.11. – Ч.1. – С. 30–38.