×
×

Вернік Олексій Леонідович
Вернік Олексій Леонідович
Доцент кафедри соціальної роботи
Кандидат психологічних наук, доцент
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
social.work@ukr.net

Освіта:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет механіко-математичний (1994).

Захист кандидатської дисертації: 2004 р. за спеціальністю: 19.00.07 Педагогічна і вікова психологія.

Тема: «Особливості образу довкілля у свідомості підлітків»

Наукове звання: старший науковий співробітник (2009р.)

 

Наукова діяльність та наукові інтереси:

інвайронментальна психологія, екологічність способу життя, психологія життєдіяльності, екологічна свідомість, психологія і Інтернет, соціальні мережі, віртуальні спільноти, віртуалістика

 

Забезпечення дисциплін:

  • Система соціальних служб в Україні
  • Вступ до університетських студій
  • Основи PR і реклами в соціальній роботі
  • Діяльність служб телефону довіри
  • Соціальні медіація, фасилітація та проведення переговорів

 

Основні праці:

  1. Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя // колективна монографія /Ю.М. Швалб, О.Л. Вернік, О.М. Гарнець [та ін.]; за наук. ред. Ю.М. Швалба. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – 276 с.      
  2. Эколого-психологические факторы современного образа жизни // коллект. монография. 2 издание, переработанное и дополненное / Ю.М. Швалб, А.Л. Верник, О.Н. Гарнец [и др.];под ред. Ю. М. Швалба.–Житомир: "Изд-во ЖДУ им. И. Франко", 2009. – 462 с. (соавтор)
  3. Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства /колективна монографія / монографія / Ю.М. Швалб, О.Л. Вернік, О.М. Гарнець [та ін.]; за наук. ред. Ю. М. Швалба. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013. – 208 с.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/Mn168I
  4. Соціально-психологічні засади становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості: монографія / Ю.М. Швалб, О.Л. Вернік, О.О. Вовчик-Блакитна, О.В. Рудоміно-Дусятська [та ін.];за ред. Ю.М. Швалба. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 216 с.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/Btf4Yj
  5. Етнопсихологія молодших школярів: навчальний посібник. / Олексій Леонідович Вернік, Вікторія Степанівна Варга - Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 188 с.