×
×
Форуми

Третій науково-практичний форум «Психологічний супровід нормативного та анормативного розвитку дитини»

29-30 вересня 2023 року

Останнє десятиріччя характеризується різким зростанням кількості дітей, що мають ті чи інші відхилення у психічному розвитку. Введення інклюзії у нашій країні покликано допомогти в їхній адаптації до соціального середовищ. Нейропсихологічний підхід, як фундаментальна модель у психологічній науці, дозволяє провести більш детальний аналіз особливостей формування вищих психічних функцій у дітей вадами розвитку. Засновані на загальних положеннях нейропсихологічної теорії, методи корекційного впливу вже довели свою ефективність у корекції специфічних розладів навчання для дітей молодшого шкільного віку. На даному етапі розвитку корекційної нейропсихології актуальним є формування нових корекційних моделей та стратегій втручання та дослідження їх ефективності у роботі із дітьми, що належать до різних нозологічних груп. З цією метою необхідно об’єднання зусилля різних спеціалістів у межах науково-практичного форуму. Програма Форуму передбачає наукові доповіді, майстер-класи та організацію круглих столів з актуальних проблем психологічного супроводу осіб раннього, дошкільного та шкільного віку.

Основні тематичні напрями роботи Форуму:

1. Нейропсихологія дитячого і підліткового віку
2. Логопедія: прикладні аспекти роботи з вадами мовлення у дітей.
3. Психокорекція і психотерапія дітей з особливими потребами.
4. Психологічне консультування і терапія дітей та підлітків.
5. Сімейна та освітня соціалізація дітей з особливими потребами.
6. Розвиток толерантного ставлення суспільства до осіб з анормативним розвитком.

Тематика Круглих столів:

1. Законодавчі засади діяльності практичного психолога.
2. Перспективи наукових досліджень у сфері нейропсихології.
3. Психологічний супровід родин, в яких є діти з особливими потребами.

Інформаційний лист

Програма