×
×

Васютинський Вадим Олександрович
Vadym O. Vasyutynskyy
Васютинський Вадим Олександрович
Професор кафедри соціальної психології
Доктор психологічних наук, професор
+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
socpsy@ukr.net

відділення психології філософського ф-ту Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1977).

Сертифікат із групового психоаналізу, П’ятирічний міжнародний проект із групової психотерапії „Трускавець 2000–2004”.

психологія масової свідомості та поведінки, психологія влади, психологія бідності, психотерапія

тренінги і майстер-класи в межах міжнародних та всеукраїнських конгресів і конференцій, навчальні та супервізійні психотерапевтичні семінари, тренінги і фокус-групи з виборчих технологій, тренінги-семінари для членів виборчих комісій, тренінги-семінари для службовців органів місцевого самоврядування, тренінги-семінари для студентів і викладачів ВНЗ.

член Товариства психологів України (з 1990), Асоціації політичних психологів України (з 1995), Української спілки психотерапевтів (з 2000), Української асоціації організаційних психологів і психологів праці (з 2002), Польської асоціації соціальної психології (з 2011). Численні виступи в ЗМІ

Цінний подарунок Президента України (2005).

  • «Психологія масової поведінки»
  • «Психологія влади»
  • «Психологія конфлікту»

аматорський театр, велотуризм

  1. Інтеракційна психологія влади: монографія. – К., 2005;
  2. Бенеш Г. Психологія: dtv-Atlas: Довідник: Пер. з нім. / Худож. Герман і Катаріна фон Заальфельд; Наук. ред. пер. В.О. Васютинський. – К.: Знання-Прес, 2007;
  3. Психологічні виміри спільноти: монографія. – К.: Золоті ворота, 2010;
  4. Соціально-психологічні властивості спільноти // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. 4. – К.: Гнозис, 2010. – С. 282–293;
  5. Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі: досвід, проблеми: Зб. наук.-метод. матер. / За ред. В.О.Васютинського. – К.: Міленіум, 2010.