×
×

Романова Віра Сергіївна
Vira S. Romanova
Романова Віра Сергіївна
82735
Асистент кафедри соціальної роботи
Assistant Professor at the Department of Social Work
Кандидат психологічних наук

+38 (050)5877237
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
romanova.socwork@gmail.com

аспірантура Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, факультет психології; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, факультет  психології.

Захист кандидатської дисертації: «Емоційний інтелект як чинник групової динаміки» (2012 р.)

 • Європейська Асоціація Психотерапевтів, cпецкурс «Основы психологического консультирования» (2004 -2007 рр.);
 • Громадська організація Товариство незалежних експертів, Празький тренінг-семінар «Психологія управління інноваціями» (2008 р.);
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, тренінг-марафон «Навчання – Якість – Моніторинг» (2008 р.)
 • Громадська організація Товариство незалежних експертів, учасник «Зимової психологічної школи» (2009 р.);
 • International Centre of Development Transaction Analysis, training-workshop «People in construction co-operation» (2009 р.); «Systemic transactional analysis» (2009 р.); «Individual Development» (2009 р.); «Interaction & Relationships» (2010 р.); «Group Processes» (2009 р.);
 • Громадська організація Товариство незалежних експертів, «Психологія організації життєвого простору особистості» (2010 р.).
 • Психологічні особливості емоційного інтелекту
 • Психологічні особливості діяльності та розвитку організацій
 • Формування команд в організації
 • Професійна кар’єра
 • Гендерна психологія

Працювала на посаді психолога у Західнодонбаському приватному інституті економіки та права (м. Павлоград), на посаді старшого викладача Університету сучасних знань (м. Київ). Була керівником проекту «Адаптація першокурсників до умов навчання».
З 2007 по 2010 роки брала активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій у КНУ імені Тараса Шевченка.

член Української  спілки психотерапевтів (УСП), Професійної Психотерапевтичної Ліги (ППЛ), Європейської асоціації транзактного аналізу (ЕАТА).
Досвід роботи у телепроектах соціально-психологічного призначення, спрямованих на дозвілля молоді та її духовний, естетичний розвиток:  «Комеді-клаб», «КВН» .

Почесна грамота ректора Дніпропетровського національного університету за значний внесок у культурне життя університету (2003).  Почесна грамота за сумлінну працю у місті Дніпропетровськ з матерями-одиначками  і дітьми-сиротами (2004).

 • Соціальна анімація
 • Технології соціальної роботи в громаді
 • Соціальні технологі в роботі з громадою
 • Соціальне лідерство та соціальне партнерство
 • Гендерний проблеми в соціальній роботі
 • Соціальна робота з дітьма та підлітками
 • Практична психологія в соціальній роботі

читання якісної літератури, активний відпочинок.

 1. Романова В. С. Теоретичні підходи до проблеми впливу емоційного інтелекту на групову динаміку / О. І. Власова, В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя : у 10 т. – Київ-Ніжин, 2008. – Т. 10, вип. 6. – С. 39–43
 2. Романова В. С. Від концептуальної до операційної моделі дослідження співвідношення емоційного інтелекту та соціометричного статусу члена групи 
  // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. –Т. ХІ, ч. 3 .– С. 375–384
 3. Романова В. С. Роль емоційної компетентності в підвищенні ефективної соціальної взаємодії членів групи // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 2009. № 5. – С. 140–146
 4. Романова В. С. Необхідність та достатність методик емпіричного дослідження емоційного інтелекту // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. VІІ : Екологічна психологія, вип. 27.– С. 439–361.
 5. Романова В. С. Дослідження впливу емоційного інтелекту членів групи та їх особистісних проявів на явища групової динаміки // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – Т. Х : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, вип. 19.– C. 468–478
 6. Романова В. С. Психологічні особливості емоційного інтелекту членів групи зрізним соціометричним статусом // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома. – 2012. – Вип. 15. – С. 544–555