×
×

Максимов Микола Володимирович
Mykola V. Maksymov
Максимов Микола Володимирович
86932
Доцент кафедри психології розвитку
Кандидат психологічних наук, доцент
 
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
rozvytku@ukr.net
 • У 2001 році закінчив Національну музичну академію України ім.П.І.Чайковського, спеціальність “Музичне мистецтво-фортепіано”, магістр музичного мистецтва.
 • У 2003–2006 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка факультету соціології та психології.
 • У 2004р. закінчив модульний курс школи соціальної роботи ім. В.І.Полтавця Національного університету „Києво-Могилянська Академія”
 • У 2006 р. – асистент кафедри соціальної психології факультету психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
 • У 2007 – 2008 рр. – завідувач лабораторії імені Г.І.Чєлпанова факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2008–2010 р. викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки факультету медичної психології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.
 • У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію захистив на тему «Психологічні особливості сприймання музики особистістю залежно від соціальної адаптованості», спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.
 • У 2011–2015 рр. – асистент кафедри Психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2016 р. по тепер. час – доцент кафедри Психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • «Консорціум з удосконалення менеджменту освіти: соціально-психологічні тренінги» (2010);
 • «Основи педагогіки та психології у вищій медичній освіті» факультет підвищення кваліфікації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (2011);
 • фахове стажування у лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С.Костюка (2015);
 • програму підвищення професійної кваліфікації на кафедрі психопедагогіки родини Інституту наук про родину і соціальну працю Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ за темою «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» (2016);
 • наукове стажування з підвищення професійної кваліфікації в межах програми «Психологія і педагогіка безперервного навчання: керівні принципи для системи освіти ЄС» (2017).
 • Теорія та практика сучасної конфліктології
 • Психологія ведення переговорів 
 • Детермінанти розвитку особистості в умовах суспільних змін
 • Методика проведення тренінгів особистісного зростання
 • Музичне мистецтво у соціалізації особистості
 • Психологічні механізми сприймання музичних творів
 • Громадська активність: член української асоціації психології освіти та розвитку, член громадської організації комітет сприяння захисту прав дитини
 • Подяка КНУ ім.Тараса Шевченка за особистий внесок у становленні і розвитку факультету психології з нагоди 40-річчя відділення психології. 
 • Загальна психологія
 • Практикум з психології особистості
 • Диференціальна психологія
 • Психологія конфлікту
 • Педагогічна психологія
 • Психологічні теорії розвиту
 • Основи психології та педагогіки
 • Психологія вищої школи
 • Психологія середньої школи
 • Соціологія та психологія культури

музика, розробка інтернет сайтів, спорт

 1. Навчальний посібник: «Психологія міжкультурної комунікації» співавтор Мілютіна К.Л.
 1. Impact of person’s social adaptability on perception of music / Science and Education, 2017, Issue 9: Pages: 48-52 / DOI: 10.24195/2414-4665-2017-9-8 / Accession Number: WOS:000419157000008/ ISSN: 2311-8466 / eISSN: 2414-4665 / IDS Number: FR6EA / References in Web of Science
 2. Job Satisfaction and Self-Realization of Bookmakers / Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 8, n. 4(26), p. 1356-1360, dec. 2017. ISSN 2068-696X. Available at: Date accessed: 21 dec. 2017. DOI: 10.14505// jarle.v8.4(26).35 References in Scopus
 3. Features of music perception by persons with addictive behaviour / Pol Journal Public Health 2017;127(2): 74-77/ Online ISSN 2083-4829 / References in Copernicus
 4. Correction of the emotional state of people affected in armed conflicts / “International Journal of Education & Development” (Psychology) №1, - 2016 – p. 44-48.
 5. Вибір музичного дискурсу як віддзеркалення ступеню соціальної адаптованості особистості / Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ / Психологические науки / Электронный научный журнал № 5 за 2014 год – С. 123-132. Hamilton, ON L8N 3X3 Canada http://fund-issled-intern.esrae.ru/5-69 / internet resourses
 6. Роль музыки в определении вида психологической помощи / Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», Чебоксары 2015 – С. 137-142 / РИНЦ