×
×

Булатевич Наталія Миколаївна
Булатевич Наталія Миколаївна
108470
Доцент кафедри психології розвитку
Кандидат психологічних наук, доцент
 
 
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
Bulatevich@ukr.net
 • 1996 - 2001 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «психологія» (диплом магістра з відзнакою)
 • 2001 – 2004 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура за спеціальністю «медична психологія»
 • 2005 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.04 «медична психологія». Тема роботи: «Синдром емоційного вигоряння вчителя». Присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук.
 • 2018 – присвоєно вчене звання доцента кафедри психології розвитку (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Програма підготовки гештальт-терапевтів/гештальт-консультантів (2016 по теп.час, Київський гештальт університет)
 • Семінар-конференція Р.Франк та Ж.М.Робіна «Ситуація у плоті та крові: від досвіду тілесного до досвіду поля» (м.Київ, 2016,)
 • «Програма підготовки спеціалістів в сімейній системній терапії» (2015-2016 рр., Українська асоціація психології освіти та розвитку, 160 год.)
 • Семінар С.Грофа «Посттравматичний синдром. Сучасні дослідження у сфері свідомості» (Київ, 2015)
 • «Дитяча практична психологія за моделлю В.Оклендер» (2014-2015 рр., ГО «Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії», 180 год.)
 • «Програма навчання гештальт-терапевтів» (2014-2015 рр., ГО «Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії», 150 год.)
 • «Вступ до гештальт-терапії/гештальт консультування» (2012-2013 рр., Київський гештальт університет, 180 год.)
 • Київська школа тренерів соціально-психологічного тренінгу (м.Київ, 2008-2009)
 • Семінар-тренінг «Генограма та сімейні розстановки» (м.Київ, 2007)
 • Семінар «Жінка, яка кохає занадто» з тем: «Жінка і узалежнення. Жінка і співузалежнення. Сім’я з проблемою узалежнення. Дорослі діти узалежнених батьків» (Міжнародний фонд «Відродження», Програма освіти з питань узалежнень, м.Київ, 1998)
 • Перінатальна психологія та психологія батьківства
 • Психологія сім’ї та дитячо-батьківські стосунки
 • Психологічне консультування дітей та батьків
 • Психологія емоційного вигорання

В університеті працює з 2004 року.

 • 2004 – по теп. час – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри соціальної психології (2004-2009 рр.), асистент кафедри психології розвитку (2009 – 2014 рр.), доцент кафедри психології розвитку (2014 – по теп.час)
 • 2017 – по теп. час – Оболонський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, психолог-сумісник (робота з клієнтами, дітьми, батьками, сім’ями)
 • 2005-2009 – «Школа – дитячий садок «Перлина», практичний психолог 
 • 2000- 2001 – окрема рота спецпідрозділу міліції охорони «Титан» УДСО при ГУ МВС України в Київській області, психолог
 • 2015-2017 – організація та ведення на громадських засадах груп психологічної підтримки для майбутніх батьків «Школа материнства» в Поліклініці №2 Подільського району м.Києва.
 • 2014 по теп. час - співпраця з психологічною службою Печерського районного відділу освіти (проведення майстер-класів, доповідей для практикуючих шкільних психологів).
 • Напрямки сучасної психотерапії. Психотерапія за методом В.Оклендер
 • Пренатальна психологія та психологія батьківства
 • Психологічний супровід батьківства
 • Вікова психокорекція
 • Психологічний практикум з психології розвитку
 • Супровід сім’ї в кризових ситуаціях

кіно, книги, туризм.

 1. Булатевич Н.М. Організація діяльності психологічної служби: навчальний посібник. - Суми : СумДПу імені А.С. Макаренка, 2015. – 445с.
 1. Навчально-тематичний план, програма та методичні рекомендації до курсу «Психологічна служба» Київ : ГеоПринт, 2006. – 48 ст.
 2. Організація діяльності психологічної служби. - Робоча навчальна програма. Київ : Гнозис, 2009. – 25с.
 3. Пренатальна психологія та психологія батьківства. - Робоча навчальна програма. - Київ : Гнозис, 2009. – 25с.
 4. Психологічний практикум із психології розвитку. - Київ, вид-во імені М.П.Драгоманова, 2018. – 34с.
 1. Bulatevych N., Mambetova A.A.Psychological peculiarities of parenthood apprehensions of ukrainians and crimean tartars // International Journal of Education & Development. Volume 4. Psychology / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Co-publ.: Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2018. – pp.13-23. 
 2. Яблонська Т.М., Булатевич Н. М. Етичні виміри діяльності психолога в практиці психологічного консультування // Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. — № 5. — Вип. 15. — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. — 312 с. – С.237-251. 
 3. Булатевич Н. М. Пентаграма Гінгера та її застосування в в практичній діяльності дитячого психолога // Психологія і особистість. Науковий журнал. №1 (11), 2017. С.73-81.
 4. Yablonska T., Bulatevych N. Ethical principles of psychologists’ activities represented in the ethical code and views of psychologists and clients // Psychoprevention Studies, Issue 3, 2017. – pp.33-44.
 5. Trofimov A., Miliutina K., Bulatevich N., Maksymov M. et al. Job Satisfaction and Self-Realization of Bookmakers. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 8, n. 4(26), p. 1356-1360, dec. 2017. 
 6. Bulatevych N. Teacher’s burnout syndrome: the phenomenology of the process // Polish Journal of Public Health, Volume 127, Issue 2, Pages 62–66, 2017. ISSN (Online) 2083-4829.
 7. Bulatevych N. Perinatal Psychology: Formation History and Present // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue : 4 (10): Psychology. Medical physics. Economics / ed. by S. Maksymenko, V. Lunov, A. Hall. – c0-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2015. –Р. 3-11.
 8. Bulatevych N. Religion and religiosity in analytical psychology // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(33), Issue: 66, 2015. – P. 63-66.