×
×
Database

Полівко Лариса Юріївна

Полівко Лариса Юріївна
Larysa Y. Polivko
Aсистент кафедри соціальної роботи
Assistant Professor at the Department of Social Work
Кандидат психологічних наук
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...
 • 2006-2012 рр. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «Соціальна робота», магістр;
 • 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі. Тема дисертації: «Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Громадська організація Товариство незалежних експертів, учасник Зимової психологічної школи «Гра в системі психологічних практик» (січень 2012 року);
 • Громадська організація Товариство незалежних експертів, учасник Літньої психологічної школи «Сучасні психологічні практики» (липень 2013 року);
 • Програма підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань попередження насильства щодо жінок в рамках проєкту «Свобода від насильства: розширення прав та можливостей дівчат і жінок у складних життєвих обставинах» (серпень 2013 року);
 • Учасник семінару «Спікерське бюро» в рамках проєкту Благодійного фонду розвитку  комп’ютерних та інформаційних технологій для інвалідів «АІК» (31.10.2013-03.11.2013);
 • Курси підвищення кваліфікації: «Професійно орієнтований курс для фахівців із соціальної роботи» (24.02.-07.03.2014);
 • Інтерактивні курси для соціальних працівників «Жестова українська мова» (2014 рік);
 • Громадська організація Товариство незалежних експертів, учасник Зимової психологічної школи «Життєві перспективи особистості» (січень/лютий 2015 року);
 • Громадська організація Товариство незалежних експертів, учасник Літньої психологічної школи «Психологічні форми і технології організації майбутнього» (липень 2015 року);
 • Сертифікат №724 учасника про підвищення кваліфікації за напрямом «Технології психологічної допомоги в ситуаціях невизначеності і складних життєвих обставинах» (жовтень 2016 року);
 • Сертифікат  №795 учасника Літньої психологічної школи «Психологія благополуччя» (липень 2017 року);
 • Сертифікат №864 учасника про підвищення кваліфікації за напрямом «Психосоматика: стани, переживання, управління» (жовтень 2017 року).
 • психологія та соціальна робота сім'ї;
 • соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • інклюзивний простір для людей з інвалідністю;
 • система ціннісно-професійних орієнтирів фахівців із соціальної роботи;
 • розвиток соціальної роботи у питаннях ромських національних спільнот. 
 • Середня загальноосвітня школа №168 м. Києва (соціальний педагог) - 2008/2012;
 • Голосіївський районний в місті Києві Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - фахівець із соціальної роботи - лютий/2013-квітень/2016; фахівець із соціальної роботи ІІ категорії - квітень/2016-липень/2016; заступник начальника відділу соціальної роботи - липень/2016-вересень/2016;
 • НПУ імені М. П. Драгоманова, сумісник кафедри соціальної політики факультету соціально-економічної освіти - вересень/2016 - червень/2018;
 • з вересня 2016 року працює в університеті.

Активно співпрацює з Голосіївським ЦСССДМ та бере участь у заходах спрямованих на соціальну підтримку дітей та їх сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Соціальна та волонтерська допомога військовослужбовцям. Розвиток інклюзивного простору для дітей та молоді з інвалідністю.  Співпрацює з Міжнародною Благодійною Організацією «Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі» щодо розвитку соціальної роботи серед ромських національних спільнот. Разом із Міжнародною громадською організацією «Аболіціоністи 21-го сторіччя» («А21») бере участь в акціях спрямованих на протидію торгівлі людьми. Популяризація соціальної роботи серед молоді та представників загальноосвітніх установ.

 • Подяка голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації «За особистий вагомий внесок у розвиток молодіжного руху, активну громадську позицію та з нагоди Дня молоді» (2014р.).
 • Подяка Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «За ініціативу та творчість у реалізації соціальних програм заради благополуччя дітей, молоді, сімей в територіальній громаді м.Києва» (2014 р.)
 • Диплом учасника загальноміського конкурсу «Кращий молодий соціальний працівник м. Києва» - 2015 в номінації «Зв'язок з духовним корінням у професійній діяльності» (ІІІ місце).
 • «Вступ до спеціальності»;
 • «Практикум з соціальної роботи з групами ризику»;
 • «Система соціальних служб в Україні»;
 • «Тренінг комунікативної компетентності»;
 • «Соціальна робота з людьми з інвалідністю»;
 • «Професійна комунікація в соціальній роботі»;
 • «Соціальна робота з сім’єю».

Розвиток соціальних проєктів та соціальних ініціатив, волонтерство, фото, подорожі, українська вишивка.

1. Соціальна робота з сім’єю. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни : навчально-методична розробка / Уклад. Л. Ю. Полівко. К. : «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 28 с.

2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів факультету психології спеціальності 231 «Соціальна робота» Київського національного університету імені Тараса Шевченка : навчально-методична розробка / Уклад. Л. Ю. Полівко, О. Г. Піонтківська. Київ : КОМПРИНТ, 2019. 11 с.

3. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи бакалавра  для студентів факультету психології спеціальності 231 «Соціальна робота» Київського національного університету імені Тараса Шевченка : навчально-методична розробка / Уклад. Л. П. Люта, Л. Ю. Полівко. Київ : КОМПРИНТ, 2019. 16 с.

4. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи магістра для студентів факультету психології спеціальності 231 «Соціальна робота» Київського національного університету імені Тараса Шевченка : навчально-методична розробка / Уклад. А. М. Льовочкіна, Л. Ю. Полівко. Київ : КОМПРИНТ, 2019. 23 с.

5. Методичні рекомендації з організації та проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка факультету психології відділення «Соціальна робота» : навчально-методична розробка / Уклад. Л. Ю. Полівко, О. Г. Піонтківська. Київ : КОМПРИНТ, 2019. 38 с.

 1. Полівко Л. Ю. Емпіричний аналіз соціальних утруднень, які переживає сім’я дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти / Л. Ю. Полівко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 31. – С. 197–205.
 2. Полівко Л. Ю. Педагог, як спеціаліст інклюзивного процесу у навчанні дітей з особливими потребами / Л. Ю. Полівко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Логос, 2013. – №3 (20). – С. 131–136.
 3. Полівко Л. Ю. Модель освітнього простору дітей з функціональними обмеженнями / Л. Ю. Полівко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2014. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 35. – С. 214–222.
 4. Полівко Л. Ю. Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір / Л. Ю. Полівко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2015. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 40. – С. 116–124.
 5. Полівко Л. Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір / Л. Ю. Полівко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2015. – III (21), Issue : 43. – Р. 75–78.
 6. Полівко Л. Ю. «Посередництво як форма соціальної роботи з національною меншиною ромів» / Л. Ю. Полівко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал №1-2 / За ред. А. О. Ярошенко. – К. : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2017. – 115 с.
 7. Полівко Л.Ю. «Соціально-психологічна підтримка в навчальній соціалізації дитини з особливими потребами» / Л. Ю. Полівко // Sophia Prima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал – К.: Вид- во ВІР УАН, 2018. – № 1 (1) – XXX с.
 8. Полівко Л.Ю. «Соціально-психологічні аспекти включення ромської громади в соціальну взаємодію» / Л. Ю. Полівко // Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст : монографія / за заг. ред. д.ф.н., професора А. О. Ярошенко. – К. : Вид-во  НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 260 с.
 9. Полівко Л. Ю. «Професійна підготовка соціальних працівників в умовах «гібридної» війни» / Л. Ю. Полівко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. Вип. 1(3) відп. ред. О.В. Чуйко. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – 90 с.
 10. Полівко Л. Ю., Бабич П. Ю. «Уявлення учнів шкіл про соціальну роботу як професію» / Л. Ю. Полівко, П. Ю. Бабич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 48. – 284 с.