×
×
Database

Іващенко Анна Сергіївна

Іващенко Анна Сергіївна
Anna S. Ivashchenko
Асистент кафедри соціальної роботи
Assistant Professor at the Department of Social Work
Кандидат психологічних наук, асистент
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...

КНУ імені Тараса Шевченка, психолог, викладач психологічних дисциплін, кандидат психологічних наук

 • психологія соціальної роботи;
 • організаційна психологія,
 • психологія спілкування;
 • психологія малих груп;
 • особистісне зростання та самопізнання;
 • клієнцентровані орієнтації у роботі соціального працівника

2007 рік – старший лаборант з вищою освітою навчально-організаційної групи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2011 – 2014 рр. – провідний психолог навчальної лабораторії загальної психології імені проф. Г. І. Челпанова факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3 2014 року долучилась до викладацької діяльності на кафедрі соціальної роботи факультету психології.
Досвід психологічного консультування з 2010-го року в межах клієнцентрованого підходу у психотерапії: індивідуальне/сімейне консультування; тренінгові групи, групи особистісного зростання та взаєморозуміння; навчальні тренінги

Куратор соціальних проектів, спрямованих на підвищення психологічної компетентності населення; співпраця з благодійними фондами України «Карітас» та «Зміни одне життя (Україна)»

 • «Тренінг життєвого цілепокладання»,
 • «Тренінг комунікативної компетентності»,
 •  «Тренінг особистісного зростання»,
 •  «Методологія сучасних технологій у соціальній роботі», «Групи взаємодопомоги», «Тренінгові технології у соціальній роботі

спорт, активний відпочинок, подорожі

 1. Іващенко А. С. Теоретичний аналіз проблеми надання психологічної допомоги сім’ям та особливості роботи сімейного консультанта / А. С. Іващенко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / [за ред. В. І. Судакова та ін.] – К.: Фенікс, 2011. – Вип. 12 – С. 191 – 197
 2. Іващенко А. С. Соціально-психологічні особливості типів подружньої взаємодії, характерних для молодих сімей / А. С. Іващенко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. / Ін-т. психології ім. Г.С. Костюка / [за ред. В. І. Судакова та ін.] – К., 2012. – Вип.6 – С. 204 – 213
 3. Іващенко А. С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих подружніх парах [Електронний ресурс] / А. С. Іващенко // Вісник Нац. акад. Держ. прикорд. служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. - 2012. - Вип. 5. – Режим доступу :  HYPERLINK "http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5 /12iasmpp.pdf"http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5 /12 HYPERLINK "http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5 /12iasmpp.pdf"iasmpp HYPERLINK "http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5 /12iasmpp.pdf".pdf.
 4. 4. Іващенко А.С. Особливості психокорекційної роботи із сімейною системою в межах клієнтцентрованої терапії / А. С. Іващенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка; сер. «Психологія» / [за ред. Л.Ф. Бурлачука та ін.] – Вип. 1 (3) – Київ, 2015. – С. 58 – 62
 5. Іващенко А. С. Використання мистецтва, як допоміжного інструменту групової психотерапії [Електронний ресурс] / А. С. Іващенко // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal) – 2016. – Вип.8. Режим доступу: HYPERLINK "http://www.inter-nauka.com/issues/2016/8/1469" http://www.internauka.com/issues/2016/8/1469
 6. Іващенко А. С. Поняття "віктимного реагування" особистості як прояв деструктивної жертовності / А. С. Іващенко // Український психологічний журнал: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / [за ред. І. В. Данилюка та ін.] – К., 2016. - №1. – С.26-39