×
×
Database

Андрійченко Ірина Юріївна

Андрійченко
Ірина
Юріївна
Андрійченко Ірина Юріївна
Iryna Y. Andriychenko
Фахівець першої категорії кафедри педагогіки
Specialist of the Department of Pedagogy
 
 
+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

У 1999 році закінчила Чернігівський технологічний інститут, економічний факультет за спеціальністю «Облік і аудит».

In 1999 graduated from Chernihiv Technological Institute, Faculty of Economics in the field of Accounting and Audit.

З 1999 року по 2013 рік працювала у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2000 року – методист кафедри геодезії, картографії та землеустрою. З 2007 року – методист вищої категорії військово-гуманітарного факультету Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2013 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2017 р. працюю на посаді фахівць кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

From 1999 till 2013 she worked at the Military Institute of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Since 2000 she was methodologist of the Department of Geodesy, Cartography and Land Management. Since 2007 she was methodologist of the highest category of the Military-humanitarian Faculty of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Since 2013 she worked as a senior laboratory assistant at the Department of Pedagogy at the Faculty of Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Since 2017, she has been working as a specialist of the Department of Pedagogy at the Faculty of Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

  • нагороджена двома медалями від Міністра оборони України;  

понад 12 грамот та подяк:

  • від директора Департаменту військової освіти та науки України Міністерства оборони України;
  • від ректора  Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • від начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

awarded with two medals from the Minister of Defense of Ukraine;
More than 12 letters and thanks:
• from the Director of the Department of Military Education and Science of the Ministry of Defense of Ukraine;
• from the rector of the Taras Shevchenko National University of Kyiv;
• from the Chief of the Military Institute of Taras Shevchenko Kyiv National University.