×
×
Database

Льовочкіна Антоніна Михайлівна

Льовочкіна
Антоніна
Михайлівна
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Antonina M. Levochkina
Професор кафедри соціальної роботи
Professor at the Department of Social Work
Доктор психологічних наук, професор
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...
 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія" (1982 р.)
 • Захист кандидатської дисертації: 1995 р. за спеціальністю: 19.00.07 – педагогічна та вікова  психологія. Тема: Психологічна допомога у життєвому та професійному самовизначенні старшокласників зони Чорнобильської катастрофи; 
 • 2003 р.-присвоєно вчене звання доцента
 • Захист докторської дисертації: 2013 р. за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова  психологія. Тема: Психологія розвитку екологічної культури студентської молоді

соціальна робота із людьми з інвалідністю; соціальна робота у системі «людина – життєве середовище»; екологічна психологія; психологія розвитку екологічної культури; організація волонтерської діяльності.

учасник оргдіяльнісних ігор: "Розробка концепції розвитку факультету психології" (2012 р.); член науково-методичної ради факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.

Почесна грамота МОН за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

 • Методологічні основи та методика організації наукових досліджень.
 • Методологія та методи досліджень у соціальній роботі.  
 • Організація волонтерської роботи «Практикум з волонтерської роботи»
 • Організація волонтерської роботи «Теоретичні основи організації волонтерської роботи»  
 • Соціальна робота з постраждалими від катастроф і надзвичайних ситуацій.  
 • Соціальна робота та розвиток територіальних громад.

анекдоти з життя та діяльності психологів

 • Психологія соціальної роботи: підручник/ за ред.. Ю.М. Швалба. –Розділ VІІ/Психологічні технології у соціальній роботі. - Київ: «Основа», 2014. – 448с.
 • Ecological culture as a factor preventing ecological crisis /   Актуальні проблеми психології. зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України./ за ред. С. Д. Максименка   – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2015. Т.7. Екологічна психологія. -  Вип. 39. С.139 – 148.
 • Психологічні засади формування еколого-орієнтованої свідомості / Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 422 с. Монографія