×
×
Database

Льовочкіна Антоніна Михайлівна

Льовочкіна
Антоніна
Михайлівна
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Antonina M. Levochkina
Професор кафедри соціальної роботи
Professor at the Department of Social Work
Доктор психологічних наук, професор


+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...
 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія" (1982 р.)
 • Захист кандидатської дисертації: 1995 р. за спеціальністю: 19.00.07 – педагогічна та вікова  психологія. Тема: Психологічна допомога у життєвому та професійному самовизначенні старшокласників зони Чорнобильської катастрофи; 
 • 2003 р.-присвоєно вчене звання доцента
 • Захист докторської дисертації: 2013 р. за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова  психологія. Тема: Психологія розвитку екологічної культури студентської молоді

соціальна робота із людьми з інвалідністю; соціальна робота у системі «людина – життєве середовище»; екологічна психологія; зелена соціальна робота; психологія розвитку екологічної культури; організація волонтерської діяльності.

 • Інститут психології імені Г.С.Костюка. Бухгалтерія. Бухгалтер. Серпень1975 р. – лютий 1976 р. 
 • Інститут психології імені Г.С.Костюка. Старший лаборант лабораторії професійної психодіагностики. Березень 1976 р. – серпень 1977 р. 
 • Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серпень 1977 р. - червень 1982 р.
 • Інститут психології імені Г.С.Костюка. Науковий співробітник. Липень 1982 р. – жовтень 2004 р.
 • Інститут психології імені Г.С.Костюка. Докторантура. Докторантка. Листопад 2004 р. – серпень
  2007 р.
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - викладач на умовах сумісництва. Серпень 2004 р. – серпень 2007 р.
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Серпень 2007 р. – насьогодні
 • Науково-педагогічний стаж – 20 років

Член керівного комітету ГЕФ ПМГ (програми малих грантів глобального екологічного фонду) в Україні.

- Почесна грамота МОН за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

- Льовочкіній Антоніні Михайлівні за вагомий особистий внесок у справу розвитку освіти в інтересах сталого розвитку в Україні – 2030, експертну та волонтерську роботу з розбудови спроможності Партнерської мережі «Освіти в інтересах сталого розвитку».

 • Методологічні основи та методика організації наукових досліджень.
 • Методологія та методи досліджень у соціальній роботі.  
 • Організація волонтерської роботи «Практикум з волонтерської роботи»
 • Організація волонтерської роботи «Теоретичні основи організації волонтерської роботи»  
 • Соціальна робота з постраждалими від катастроф і надзвичайних ситуацій.  
 • Соціальна робота та розвиток територіальних громад.

анекдоти з життя та діяльності психологів

 • Психологія соціальної роботи: підручник/ за ред.. Ю.М. Швалба. –Розділ VІІ/Психологічні технології у соціальній роботі. - Київ: «Основа», 2014. – 448с.
 • Ecological culture as a factor preventing ecological crisis /   Актуальні проблеми психології. зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України./ за ред. С. Д. Максименка   – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2015. Т.7. Екологічна психологія. -  Вип. 39. С.139 – 148.

 • Льовочкіна А.М. Процес включення молодих людей з інвалідністю у соціальний простір. Зб. Мат. круглого столу «Технології соціально-психологічної підтримки молоді з обмеженими функціональними можливостями : досвід та перспективи співпраці Україна/Грузія». Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021.

 • Льовочкіна А.М. Екопсихологічні основи соціальної роботи із людьми з інвалідністю. Навчальний посібник. / А.М. Льовочкіна - К. - 2020. 92с.Льовочкіна А.М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання екологічної психології. Актуальні проблеми психології. Зб. науквих праць, 2019. № 7 С. 179-182

 • Льовочкіна А.М., Бутенко Н.В., Полівко Л.Ю., Карамушка Т.В. Основи соціальної роботи із людьми з інвалідністю: підручник/за ред. А.М. Льовочкіної, - Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2021. – 248 с.

 • Льовочкіна А. М. Організація соціальної роботи у сучасних громадах: принципи і методи . Зб. Мат. матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Київ) КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. – С.86 с

 • Льовочкіна А.М. Екопсихологічні основи соціальної роботи із людьми з інвалідністю. Навчальний посібник. / А.М. Льовочкіна - К. - 2020. 92с.Льовочкіна А.М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання екологічної психології. Актуальні проблеми психології. Зб. науквих праць, 2019. № 7 С. 179-182
 • Льовочкіна А.М., Бутенко Н.В., Полівко Л.Ю., Карамушка Т.В. Основи соціальної роботи із людьми з інвалідністю: підручник/за ред. А.М. Льовочкіної, - Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2021. – 248 с.
 • Психологічні засади формування еколого-орієнтованої свідомості / Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 422 с. Монографія
 • Психологія розвитку екологічної культури: монографія. – К. ВПЦ «Київський університет», 2015, 383 с.
 • Сучасні теорія і практика соціальної реабілітації: монографія (за ред.О.В. Чуйко) / О.В. Чуйко, А.В. Кунцевська, О.М. Тохтамиш та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. Розділ 1.1. Екологічні аспекти соціальної реабілітації та формування суб’єктності людей з інвалідністю
 • Scopus – A. Lovochkina А., Otych D., Spivak L., FORMATION OF STUDENTS' ENVIRONMENTAL AWARENESS THROUGH SOCIAL MEDIA. Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 15, n. 36 jan./mar. 2023. P. 557 - 569Льовочкіна А.М., Коротєєва А. В. Принципи соціальної інклюзії людей з інвалідністю. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: зб. матеріалів доп. учасників ХІХ міжнародної конф. Київ: Університет «Україна» 2019 С. 130-132

 • Scopus – Borysenko L., Korvat L., Lovka O., Lovochkina A., Serhieienkova O., Beridze K. (2021). Study of the mental state of students in the process of online education during the coronavirus pandemic. Wiadomosci Lekarskie, Vol 74 (11). Рр. 2705-2710. (Scopus, PubMed) (ISSN 0043-5147 Impact Score: 0.23) Режим доступу: https://wiadlek.pl/wp- content/uploads/archive/2021/WLek2021111.pdf
 • Льовочкіна А. Формування професійних компетентностей майбутніх соціальних працівників The problems of modern education Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie 2020–2021 С. 29-38

 • Льовочкіна А.М. Організація соціальної та психологічної допомоги біженцям і переселенцям Журнал «Перспективи та інновації науки» № 12(17) 2022 с.379 391
 • Льовочкіна А.М. Базові принципи, форми та методи екологічної свідомості у підлітковому віці. Ж. Перспективи та інновації науки № 11(29)(2023) с. 529 -540
 • Льовочкіна А.М., Дячок О.В. Формування екологічної свідомості як основи екологічної культури у підлітковому віці. Ж. Перспективи та інновації науки.  № 12(30)(2023) с.687 -698