×
×
Профіль

Клименко Ірина Вадимівна

Клименко
Ірина
Вадимівна
Клименко Ірина Вадимівна
Irina V. Klimenko
Доцент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...
 • Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, факультет української філології, аспірантура Інституту соціальної та політичної психології АПН України за спеціальністю «Соціальна психологія».
 • Вищі освітні курси Центру вільної преси Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Public Relations (зв’язки з громадськістю)».

Психологія маркетингових комунікацій, психологічні технології реклами та PR, соціальний маркетинг.

 • Семінари та тренінгові програми в сфері психологічного супроводу маркетингових (рекламних та PR) комунікацій
 • Співпраця з маркетинговими та PR-агенціями (експертне консультування, участь в плануванні та реалізації комплексних маркетингових та PR-програм)
 • «Психологічні основи Public relations»,
 • «Психологічні технології Public relations»,
 • «Психологія реклами»,
 • «Психологічні технології реклами»,
 • «Психологія підприємництва»,
 • «Психологія споживчої поведінки»,
 • «Психологія політичної реклами та PR».

Література, туризм.

 1. Соціально-психологічні засоби організації комунікативного простору PR-взаємодії у сфері маркетингу// Актуальні проблеми психології. - Ін-тут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - 2002. - Том 1(3). - С.72-82. - 0,5 д.а.
 2. Психологічні аспекти соціального маркетингу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр./ Київ, ін.-т ім.. Тараса Шевченка; редкол.: В.І.Судаков [та ін..]. – К.: Логос, 2011. – Т.4.
 3. Управління кризовими явищами: комунікативний аспект // Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості/ за ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип.5.
 4. Психологічні чинники ефективності комунікативних стратегій в маркетингу інновацій// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2012. – С. 135-14
 5. Антропоцентризм у семіотичному просторі реклами// Наука і освіта. Тематичний спецвипуск: Когнітивні процеси та творчість, 2012/CVX.- №9. – С.88-91
 6. Особливості психосемантичної організації повідомлень соціальної реклами, спрямованої на підліткову аудиторію // Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Т.11, Вип. 7, ч.1. – К., 2013.- С. 425-430.
 7. The time-perspective as a factor of increasing the efficiency of marketing communications// Science and Education a New Dimenition. Pedagogy and Psychology, III (37), Issue: 75, Budapest, 2015, - p. 93-97
 8. Theoretical and methodological basics for trainings on recognition of disinformation and methods of manipulative influence in media news// Український психологічний журнал: збірник наукових праць. – К., 2017. - №2(4). – ст.37-47
 9. Psychological features of consumer behavior at the stage of disposal of consumption goods. Klymenko I.V., Ishchenko O.O.// Український психологічний журнал: збірник наукових праць. – К., 2017. - №4(6). – ст.44-53